Europees geld voor “kwetsbare werkende”

1 min. leestijd
Portrait of mature manual worker in work helmet standing with arms crossed and looking at camera

De EU start gaat onder de naam REACT-EU een fonds starten voor zogenoemde “kwetsbare werkenden” die lijden onder de coronacrisis. Het is een aanvulling op de al bestaande geldpot van het coronaherstelfonds.

Sectorfondsen en sociale partners zoals VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen tot en met 12 november een subsidie aanvragen. Voor Nederland is er 28 miljoen euro beschikbaar. De hoogte van het bedrag is berekend op basis van het aantal kwetsbare werkenden.

Het doel is om ze te helpen met het opdoen van de nodige basis- en beroepsvaardigheden. Gehoopt wordt dat ze dan door bijscholing of omscholing een grotre kans hebben op een baan. Er is daarom ook nog een apart fonds van 8,5 miljoen voor projecten waarmee gedetineerden worden begeleid en opgeleid.

Wie zijn de kwetsbare werkenden?

  • …als je tot drie jaar geleden een uitkering van het UWV hebben ontvangen,
  • …minder dan 130% van het minimumloon verdient,
  • …als je een opleidingsniveau hebt niet hoger dan MBO-2 of een diploma in het voortgezet onderwijs,
  • …valt onder het quotum arbeidsbeperkten,
  • …als je rechtmatig in Nederland verblijft en de onder Vreemdelingenwet valt.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie