Wat doet Nederland met de coronamiljarden uit Brussel? Dat zegt de minister niet

Besluiten over het coronaherstelfonds moeten transparanter, stelt Volt. De partij wil inzicht in de manier waarop het kabinet de miljarden uit het Europese Herstelfonds verdeelt. Dit lijkt niet mogelijk, volgens de minister van Financiën, wegens de privacywetgeving voor bedrijven. Laurens Dassen (Volt) betwijfelt dit en verzoekt daarom de minister om de juridische overweging te delen.

Europese ministers akkoord over strenge klimaatmaatregelen

De Europese klimaatministers hebben in Luxemburg een akkoord bereikt over de maatregelen die de komende tijd genomen moeten worden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Minister Jetten was vannacht na afloop van de onderhandelingen tevreden. Over sommige doelen, zoals het streven de uitstoot verder te beperken, is hij zelfs trots.

Winst Fit for 55: klimaatambities verstevigd

De ambities voor de klimaatdoelstellingen in het ‘Fit for 55’-pakket zijn verder verankerd. De energieministers van de Europese Unie willen vanaf 2030 minstens 40% hernieuwbare energie in de totale productie en het energieverbruik moet omlaag met 9% ten opzichte van 2020.

Jetten over energiebesparing: niet streven, maar doen

Nederland wil dat de doelstelling om vanaf 2030 ons energieverbruik met 9% te verminderen geen streefcijfer is, maar een duidelijke afspraak. “Dat is van cruciaal belang om onze klimaatdoelstellingen te bereiken”, zei Klimaatminister Rob Jetten.

Gasvoorraden in de EU richting de winter

Europese landen gaan gas oppotten om de komende winter door te komen. Vanochtend gaf het Europees Parlement zijn goedkeuring voor het opbouwen van gasvoorraden die geen Russisch gas mogen bevatten. Voor de stemming verdedigde Eurocommissaris Frans Timmermans de plannen van de Commissie in het Parlement.