Speelschema: Stage, spionage en Europese belastingen?

Wat speelt vandaag in Europa en Den Haag? Wat doen de hoofdrolspelers? Je leest het elke ochtend in ons Speelschema.

2 min. leestijd
Paying income, vat, corporate tax in Europe on tax declaration. Photo shows different Euro coins dropped on an envelope of the Dutch Tax department.

Stage lopen zonder betaald te krijgen? Dat zou in Europa verboden moeten worden zegt Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA). Vandaag zal het Europees Parlement hierover stemmen. “Stages moeten altijd betaald zijn. Alleen zo zijn ze voor iedereen toegankelijk.” Het komt tegenwoordig nog steeds voor dat stagiairs bij een voltijdse stage geen vergoeding ontvangen voor het werk wat ze leveren.

Spionagesoftware

Naast stage, ook spionage op de agenda van het Europees Parlement vandaag. Er wordt gestemd over twee rapporten met daarin een aantal waardevolle inzichten en beleidsaanbevelingen die misbruik van spyware in de EU moet helpen voorkomen. Uit het onderzoek is onder meer gebleken dat ook EU-lidstaten spyware hebben misbruikt om burgers, journalisten en politieke tegenstanders af te luisteren. “Dat is natuurlijk onacceptabel en volledig in strijd met de beginselen van de rechtsstaat. Onze aanbevelingen zullen deze wanpraktijken niet alleen een halt toeroepen, maar vormen ook een belangrijk referentiepunt om toekomstig gebruik van spyware te reguleren”, aldus de Nederlandse Europarlementariër Jeroen Lenaers.

Europese belastingen?

Nog een heikel punt op de agenda in Brussel: Europese belastingen. De stijgende rentelasten drukken op de EU-begroting van volgend jaar. Zijn nieuwe EU-heffingen daarvoor de oplossing? De SGP vindt nieuwe eigen EU-inkomsten geen goede weg. Het is juist tijd dat de EU de hand op de knip houdt. Met de huidige inflatie moeten de EU-uitgaven zeker niet meestijgen, in het belang van de burgers in de circa 10 netto betalende EU-landen, waaronder Nederland. De SGP vindt dat de EU makkelijk kan snijden in de uitgaven, te beginnen met de twee vergaderplekken van het Europees Parlement

Bij de PvdA zien ze het helemaal anders. Europarlementariër Paul Tang: “Europa heeft veel geleend om corona het hoofd te bieden. Het is nu tijd die schuld in te lossen. Dat kan alleen door het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen, zoals nieuwe nationale vermogensbelastingen of een heffing op grote bedrijven die profiteren van de Europese markt. Nederland zet zoals altijd de hakken in het zand, maar zadelt Europa hiermee met een groot probleem op. Het Parlement daagt nee-zeggers zoals Nederland uit: kom met een constructief voorstel om de coronaleningen terug te betalen.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie