Kabinet verzet zich tegen strengere regels bodemgezondheid

EU-ministers praten over strengere regels voor bodemgezondheid. Die gaat steeds verder achteruit heeft een grote invloed op ons drinkwater. De EU wil nieuwe regels, maar Nederland verzet zich.

3 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Een gezonde bodem in 2050. Dat is het doel van de EU-bodemrichtlijn waar de Europese ministers vandaag over spreken. Die bepaalt dat over 26 jaar de bodem overal in Europa gezond moet zijn.

Dat is belangrijk, want de gezondheid van de bodem heeft een directe invloed op ons drinkwater. EU-landen moeten de bodemgezondheid beter in de gaten houden en extra maatregelen nemen om de gezondheid van de bodem te verbeteren.

Zorgen

Het kabinet maakt zich grote zorgen, want niet alleen moeten er extra rapporten komen over de kwaliteit van de bodem, ook de woningbouw loopt gevaar. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zit het gevaar vooral bij de grond die gebruikt wordt in de bouw.

Veel grond voor woningbouwprojecten komt uit het buitenland en er is weinig controle, aldus de organisatie. Zo wordt het dus moeilijk inschatten welke invloed geïmporteerde grond voor bouwprojecten heeft op de bodemgezondheid.

Abonneer je op de Dagvangst van hoofdredacteur Bert van Slooten

Verder vreest het kabinet de regel dat grond die onttrokken wordt aan de natuur, gecompenseerd moet worden. De Europese Commissie wil op die manier onder meer verdere verstedelijking tegengaan. Voor ieder huis dat dus gebouwd wordt op een plaats waar ooit natuur was, daar moet ergens anders natuur voor terugkomen.

Juist voor Nederland zal die regel grote gevolgen hebben, zo analyseerde het Planbureau voor de Leefomgeving. Het kabinet vreest dat de regels zullen leiden tot een groot aantal rechtszaken.

Nog gevolgen voor de boeren?

Ja, neem bijvoorbeeld het fosforgehalte in de bodem. De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM), die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hierover adviseert, denkt dat tachtig tot negentig procent van de Nederlandse landbouwgronden niet aan het vereiste fosforgehalte voldoet. 

En dan zijn er ook problemen met de klei. Volgens de definities van de Europese Commissie is sprake van vervuiling, omdat er te veel koolstof in zit, maar dat is volgens deskundigen logisch vanwege de zee-invloed. De kleigronden zijn ooit onder het zeeniveau ontstaan en hebben van nature al een hoog koolstofgehalte.

Kritiek

De Tweede Kamer is in ieder geval kritisch en zit niet te wachten op Europese maatregelen over bodemgezondheid. Het Nederlandse parlement heeft geprobeerd de nieuwe wet tegen te houden, via een zogenoemde ‘gele kaart-procedure’. 

Als een derde van de Europese parlementen (negen) tegen zijn, worden de voorstellen ingetrokken. Maar Nederland kreeg onvoldoende steun en dus gaat de behandeling verder.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie