EVP-leider Manfred Weber opent aanval op groene voorstellen van vertrekkende Timmermans

Manfred Weber, voorzitter van de christendemocratische EVP-fractie in het Europees Parlement, geeft een flinke natrap aan vertrekkend Eurocommissaris Frans Timmermans. Nu de voormalig Eurocommissaris uit beeld is, zal het sluiten van landbouwakkoorden weer makkelijker worden, aldus Weber. Zo lijkt de weg naar een conservatiever landbouwbeleid weer geopend.

3 min. leestijd

“Met het vertrek van Frans Timmermans keert men weer terug kan naar een inhoudelijke, eerlijke en respectvolle discussie.” Zo stelde de Duitse partijvoorzitter gisteren op een door de christendemocraten georganiseerde bijeenkomst over de toekomst van de Europese landbouw.

De onderlinge relatie tussen Weber en Timmermans staat al langer op scherp. Het afgelopen jaar trok Timmermans alles uit de kast om delen van de Green Deal, waaronder de natuurherstelwet, door het Europees Parlement te loodsen. Iets wat uiteindelijk lukte.

Weber daarentegen wierp zich op als leider van een groeiende groep binnen zijn fractie die juist af wil van de strenge milieu- en klimaatregels. Hij profileerde zijn fractie steeds feller als “boerenpartij”, iets wat Weber ook gister weer herhaalde. Het succes van Timmermans’ natuurherstelwet lag dan ook zwaar op het maag van de partijtop.

Koerswijziging

Om de conservatieven bij elkaar te houden, en met nog maar beperkte tijd tot de Europese verkiezingen, lijkt de partij dan ook een steeds behoudendere landbouwkoers in te slaan.

Tijdens haar Europese ‘troonrede’ van afgelopen week, bood Commissievoorzitter Ursula von der Leyen al een luisterend oor aan de landbouwsector. Ze riep onder andere op tot “minder polarisatie” en strategische gesprekken. Dit kan gevolgen hebben voor de voorstellen die nog op de commissietafel liggen.

Pesticideplan verwaterd

De meest in het oog springende is het voorstel dat het pesticidegebruik in Europa moet halveren. Eerder was dit nog één van de uithangborden van de Green Deal, en er had al tijdens de zomer over gestemd moeten worden. Na veel tegenwerking vanuit de rechterflank van het Europees parlement, het EVP aan kop, is de stemming echter verplaatst naar oktober.

Nu het er ook op lijkt dat de EVP niet meer uitsluit om tegen te gaan stemmen, is het nog maar de vraag wat er van de halvering terecht gaat komen. Ook een aantal lidstaten, vooral uit Oost-Europa, zijn tegen.

Bronnen uit Brussel lijken het erover eens dat het onwaarschijnlijk is dat de EVP het hele voorstel zal wegstemmen. Het zou, als groot onderdeel van de Green Deal, té belangrijk zijn om te laten liggen. De verwachting is dus dat een akkoord alleen bereikt zal worden wanneer het plan sterk wordt afgezwakt.

Gevolgen Green Deal

Wat dit uiteindelijk voor de hele Green Deal betekent, is nog onduidelijk. Dit hangt namelijk ook af van het resultaat van de Europese verkiezingen van komend jaar. Voor het laatste jaar van Von der Leyens Commissie staat de klimaatambitie in Brussel in ieder geval op een lager pitje.

Van gas uit Groningen tot de Europese klimaatplannen: elke vrijdag ontvang je een overzicht van de ontwikkelingen in Nederland en Brussel in onze nieuwsbrief Klimaat & Energie.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie