Verbod verbrandingsmotor stap dichterbij

Succes voor de VVD-er Jan Huitema in de milieucommissie van het Europees Parlement. Al haalde de Friese boerenzoon bij de stemming over de nieuwe CO2-normen voor auto’s en bestelwagens niet alles binnen wat hij wilde.