Column Post uit Brussel: Staatssteuntje in de rug

Soms komt er post uit Brussel die bedrijven en overheden raakt, maar niet in de Eerste of Tweede Kamer wordt behandeld. Dat is het geval met de regels voor concurrentie op de interne markt en tegen staatssteun. Want daar gaat Europa over. Een gesprek met een Eurocommissaris, zoals BBB-voorvrouw Caroline van der Plas wilde over stikstof, zal in dit geval niet helpen. Gelukkig mag er in dit geval juist meer van Europa: de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) wordt verruimd. De reden: geopolitiek.

Post uit Brussel: De week van reparatie

De Tweede Kamer heeft twee dozijn communicatiespecialisten in dienst en meer dan honderd griffiers; even zoveel beveiligers en 55 mensen werken bij het restaurantbedrijf. Ruim zeventig kenniswerkers helpen de 150 Kamerleden met de analyse van regeringsbrieven en ondersteunen hen bij hun parlementaire enquêtes en onderzoeken. En een eerdere bezuiniging op Europaspecialisten wordt in de Kamerbegroting voor 2024 gerepareerd.

Post uit Brussel: Nederland(er) aan het hoofd Benelux

Weet u al wat u 14 december 2024 doet? De Tweede Kamer wel: ze stuurt een delegatie naar een Beneluxvergadering. De vergadering in 2024 zal hopelijk worden voorgezeten door Eerste Kamerlid Senator Pim van Ballekom. Deze oud-diplomaat krijgt naar verwachting komend weekend een topfunctie als hij wordt verkozen als voorzitter van het Benelux parlement. Die internationale organisatie van volksvertegenwoordigers vergaderde op 17 en 18 maart in Den Haag.

Deze week in dé Europa-nieuwsbrief vol geopolitiek Brussels Peil: Handhaven

In de wekelijkse nieuwsbrief Brussels Peil deze week aandacht voor handelsakkoorden. Marko Bos stelt zich de vraag of de EU nog in staat is om handelsakkoorden met derde landen te sluiten? En zo niet, wat betekent dat? Dat soort vragen komt op nadat de Tweede Kamer een motie-Ouwehand c.s. deze week aannam. Met die motie maakte de Kamer duidelijk een handelsverdrag van de EU met Mercosur – het samenwerkingsverband van Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay – waarin de landbouw is opgenomen, te willen blokkeren.

Post uit Brussel: De Rijbewijsrichtlijn

Vorige week ontvingen de Tweede en Eerste Kamer post uit Brussel. De Europese Commissie stuurde alle 27 nationale parlementen en regeringen nieuwe wetgeving over rijbewijzen. Alle bestuurders in de Europese Unie moeten straks aan deze wet gaan voldoen. Wie zitten er bij de verdere behandeling aan het stuur?

Europa’s rafelrand: Nederlandse ambassadeur Gabriella Sancisi gidst koninklijk paar door politiek gespannen Slowakije

En, al een beetje nerveus?, vraag ik haar op pesterige toon. Gabriella Sancisi, de Nederlandse ambassadeur in Slowakije, ziet er de humor wel van in. Morgen, 7 maart, arriveren koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de Slowaakse hoofdstad Bratislava voor een driedaags staatsbezoek.Aan Sancisi om het allemaal in goede banen te leiden. “Voer de druk … Continued

Post uit Brussel: Europese ICT bij de Belastingdienst

Ingrijpende IT-maatregelen voor de Belastingdienst. Dat vooruitzicht doet Den Haag ongetwijfeld huiveren, want nationale plannen zijn al onuitvoerbaar vanwege verouderde systemen. En straks stelt ‘Brussel’ de fiscus voor nog meer uitdagingen. Na het krokusreces buigen onze volksvertegenwoordigers zich over de plannen van de Europese Commissie voor digitale BTW-aangifte in heel Europa. Uitvoerbaar? Da’s lastig in te schatten, meent het kabinet.

Europa’s rafelrand | De Nederlandse topdiplomaat Angelina Eichhorst reist namens de EU door ‘een wereld die op z’n kop staat’

Soms zitten er een paar maanden tussen, soms een jaar. Maar elke keer dat we elkaar spreken is er wel een nieuwe crisis waar de Nederlandse Angelina Eichhorst haar handen aan vol heeft. “Er is wereldwijd overal, en in toenemende mate, onrust.” Voor een Europacorrespondent is het een zegen om regelmatig bij te praten met Eichhorst … Continued

Post uit Brussel: Stof voor strategie

Alles stroomt. Helaas geldt dat ook voor gifstoffen. Van onze regenkleding spoelt de PFAS het rioolwater in en daarna zwemmen onze kinderen daarin, in zee. Het zou verboden moeten worden! Gelukkig is daar Nederland – in dit geval: de milieu-experts van RIVM en de ambtenaren op het Milieu-ministerie. Al meer dan dertig jaar zijn zij in de Europese Unie ‘pro-actief’. En dat is leerzaam voor ‘Nederland’.