Column Post uit Brussel: Een (Europese) Unie die staat

Wat bepaalt de kracht van de Europese Unie? ‘Eenheid in diversiteit’, luidt het motto van de Europese Unie zelf. “Sterke lidstaten en onafhankelijke instellingen” meende het vorige kabinet. Een jaar, een lange kabinetsformatie en een Russische inval op het Europese continent verder, ziet de regering nu vooral kansen in gezamenlijkheid. Dat blijkt uit de nota … Continued

Column: Post uit Brussel van waarde

De woordvoerders Sociale Zaken van de 20 fracties in de Tweede Kamercommissie, voorgezeten door Tunahan Kuzu, hadden deze week overleg over de binnengekomen brieven. Een brief om te beoordelen betrof de Nederlandse inzet voor een mededeling van de Europese Commissie over de vraag ‘wat is waardig werk’, en hoe je dat bevordert. Denk aan het voorkomen van misstanden in de handelsketen. Die brief moest op een andere stapel worden gelegd – Brussel houdt zich niet aan onze ministerie-indeling. Aan de initiatieven op dit vlak van de Nederlandse PvdA-Europarlementariër Lara Wolters wijdt de regering ondertussen weinig woorden.

Column Post uit Brussel: Een strategische aanpak van cyberveiligheid #hoedan

Cyberveiligheid – maar dan alleen de internationale dimensie. Dat klinkt mal, zoiets als de eengemaakte Europese markt, maar alleen het deel buiten Nederland. De fractiewoordvoerders Buitenlandse Zaken vonden deze week een indringend adviesrapport  in hun voorbereidingsmapje voor een debat met de minister over internationale cyberveiligheid – en een halve brief (want alleen het internationale deel … Continued

Column Post uit Brussel: Energie voor Europese prestaties

Een bekend Europees dossier viel eind maart niet voor het eerst op de deurmat bij de woordvoerders Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Met een zware plof, want inmiddels is er een dik dossier opgebouwd over de vraag waarom Nederland al twee decennia niet tijdig en correct voldoet aan Europese wetgeving voor energiezuiniger huizen en … Continued

Column Post uit Brussel: Europese rapporteurs in Den Haag

Door de oorlog in Oekraïne heeft de Europese integratie een impuls gekregen. Niet alleen Poetin had de daadkracht niet verwacht. Ook de online platforms als Google, Meta en Amazon zien dat de Europese Unie een vuist maakt. Het Franse voorzitterschap raast door met onderhandelingen. Wie rapporteert daarover  aan de Tweede Kamer? Facebook en Google moeten hun … Continued

Column Post uit Brussel: Uw lokale stem in Europa

Hoe organiseren lokale en regionale overheden grensoverschrijdend spoorvervoer voor hun inwoners; bijvoorbeeld ondernemers en studenten die over de grens werken? Het is een kopzorg van Nederlandse gemeenten en provincies, die in Brussel hun eigen stem laten horen. In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen kwam de Europese dimensie van dat raadswerk niet vaak aan de orde. … Continued

Column Post uit Brussel: Europese stapels ophef

De afgelopen Kamerweek was vol van “ophef om de ophef”, in de woorden van Europawoordvoerder Renske Leijten. In de Nederlandse pers was, bijvoorbeeld, het nodige te lezen over de discussie over de afmelding van de Minister van Financiën in het Mondelinge Vragenuur. Reuring die tijd en aandacht kostte zodat de inhoud van de speech in … Continued

Column Post uit Brussel: Europese professionals werken aan onze veiligheid

President Poetin vecht voor een strategische buffer om Rusland. De politiek onrealiseerbare eis dat een aantal lidstaten van de Europese Unie uit de NAVO zouden moeten wil Rusland militair afdwingen. Hadden we geluisterd naar steeds bezorgdere geluiden van de lidstaten aan de rafelige Oostflank, dan hadden we ons in West-Europa voorbereid door harmonisatie van nationale legers. … Continued

Column Post uit Brussel: Plaatjes van waarde(n)

Wilt u een college van anderhalf uur komen geven? We horen graag meer over de Nederlandse geschiedenis van Republiek tot gedecentraliseerde eenheidsstaat, enkele kernartikelen in de grondwet, over het functioneren van het parlement en de ministeries in de praktijk, hoe gemeenten en provincies hun inbreng in Den Haag leveren, en graag wat meer over de … Continued

Column Post uit Brussel: Alle brieven en granaten

De berichten over de aanstaande invasie van de Russen in Oekraïne worden indringender. Ook in Nederland is de militaire paraatheid verhoogd. Terwijl diplomaten koortsachtig overleggen, schrijven Haagse ambtenaren lange Kamerbrieven over alle ontwikkelingen. Uiteindelijk is oorlog Chefsache. De Kamerleden hebben net als de nieuwslezers moeite om grip te houden op alle ontwikkelingen: militaire leveranties, uitzending, … Continued