Column | Post uit Brussel: Raad bij crisis

In de afgelopen dagen is er druk onderhandeld in Brussel over nieuwe migratiewetgeving. Ministers uit 27 landen, waaronder staatssecretaris Eric van der Burg, bespraken donderdag een crisis-verordening van 53 pagina’s. Duitsland ging overstag, maar Italië, waar het aantal inkomende migranten dit jaar in weerwil van grote verkiezingsbeloften van premier Meloni is verdubbeld, hield de poot stijf. De komende dagen wordt er in Brussel naar een meerderheid gezocht door ambtenaren en ambassadeurs. Met welke details Nederland, dat op de wip zit, uiteindelijk mee- of tegen stemt, komt niet meer ter tafel in ons parlement.

Column Post uit Brussel | Grondstof voor debat

Uw telefoon, zonnepanelen en batterijen; ze bevatten schaarse grondstoffen die de EU moet invoeren uit met name China. In de afgelopen ‘Straatsburgweek’ bepaalden Europarlementariërs hun standpunt over een nieuwe wet die de afhankelijkheid voor kobalt, lithium en andere ‘kritieke’ grondstoffen moet verminderen door winning en recycling in de EU. Voor kerst gaat de wet worden uitonderhandeld; maar de twee EU-rapporteurs vertrekken uit de Tweede Kamer.

Column Post uit Brussel: Onbehandeld

Handel ligt aan de basis van de Europese samenwerking. En de onderhandelaars van de 27 lidstaten, de Europarlementariërs en het machtige Directoraat Generaal Handel van de Europese Commissie hebben het druk: met wetten over dwangarbeid en verantwoord ondernemen, kritieke grondstoffen, antidumping, en handelsakkoorden met Latijns-Amerika en Australië. De Tweede Kamercommissie voor handel controleert hoe Nederland zich opstelt in Europese onderhandelingen over deze dossiers. Maar hun debat met de minister in oktober komt daarvoor te laat.

Column Post uit Brussel: Verlof dankzij Europa

‘Ik gun dit iedereen. Ik wil niets missen van deze maanden’. ‘Het kost minder dan de kinderopvang’! De jonge ouders stralen. Sinds een jaar kunnen beide ouders negen weken betaald ouderschapsverlof krijgen. Dat deden al 124000 jonge ouders. Het dagblad AD/de Stentor maakte een serie enthousiaste interviews. Wat je niet leest: Nederland was hiertegen in Europa.

Column Post uit Brussel: Wat wil Nederland?

De eerste ministerraad is geweest en komende week maken de volksvertegenwoordigers zich op voor een nieuw politiek jaar. De handelingen van het jaar 2023-2024 zullen in elk geval vol staan met de term ‘controversieel verklaren’. In Brussel is de vraag: wat wil Nederland?

Post uit Brussel: Is verkrachting Europees?

Een bindende EU-wet, zoals er elke maand wel enkele worden uitonderhandeld tussen 27 landen, trekt meestal weinig vuur. Soms komen de onderhandelingen ineens in het nieuws. Dat is meestal als een land, partij of als georganiseerd belang geen gelijk dreigt te krijgen – en via de media aan de bel trekt. Dat gebeurde deze week bij de nieuwe EU-wet over geweld tegen vrouwen, al een jaar regelmatig besproken tussen regering en Tweede Kamer. Maar nu Europarlementariërs en vrouwenrechtenorganisaties de media opzochten, stelde D66 deze week schriftelijke vragen.

Post uit Brussel: Europa Nu

In het Kamerdebat over de Nederlandse inzet op de Europese Top kwam de Premier goed weg – het spatte uiteen in een veelheid van onderwerpen: Van migratiebeleid, via de Europese begroting, naar uitspraken van Orban. Voor het actuele Brusselse debat over economische veiligheid besloot de Tweede Kamer echter de kabinetsreactie af te wachten.

Post uit Brussel: De CEO en de generaal

Hoe zorgen we dat Europa autonoom blijft en gevoelige technologie niet in handen komt van de Chinezen en de Russen? De Europese Commissie en de Europese diplomatieke dienst presenteerden daarvoor deze week een strategie. Het paper jaagt een gevoelig debat aan, over open markten en geopolitiek.

Post uit Brussel: Mentaal behandeld

Bevordert Europa jouw geestelijke gezondheid? Het is een gewetensvraag voor veel Tweede Kamerleden. Zeker als ze zich weer door een ‘BNC’-fiche hebben geworsteld – dat is Haags jargon voor een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over een voorstel van de Europese Commissie. Volgende week besluiten de Kamerleden die het woordvoeren op Volksgezondheid welke instrumenten ze inzet voor een nieuw EU-plan over mentale gezondheid.

Post uit Brussel Natuurherstel: wet niet of wel?

Komende week is een spannende voor de Europese natuurherstelwet, onderdeel van de Green Deal. Er is de afgelopen maanden in Den Haag veel over deze concept-wet gediscussieerd. Partijen in de regeringscoalitie en in de Tweede Kamer zijn verdeeld, net als milieu- en landbouwwoordvoerders in het nationale en het Europese Parlement. En mogen Eurocommissarissen of nationale bewindspersonen het Europees Parlement belobbyen?