Ministers onder de loep: Wie was afwezig in Brussel?

Brusselse Nieuwe heeft de aanwezigheid van de ministers het afgelopen halfjaar onder de loep genomen. Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Sigrid Kaag (Financiën) waren het vaakst aanwezig in Brussel, Piet Adema (Landbouw) en Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) werden het meest gemist.

Politieke jongeren | De jongerentak van het CDA (CDJA) is klaar met het platslaan van Europa “Het is tijd voor inhoudelijke discussie”

De Europese verkiezingen staan voor de deur. Deze verkiezingen worden gezien als een belangrijk moment voor de toekomst van Europa. Hoe kijkt de “volgende” generatie aan tegen Europa? Wij spraken met een aantal jongerenpartijen over Europa en hun visie over “het Europese project”,  deze keer met de jongeren van het CDA , het CDJA.