Wat ligt er op het Europese bordje van landbouwminister Piet Adema?

In Brussel schuift binnenkort een nieuw gezicht aan bij de vergaderingen over landbouw en visserij. Piet Adema (CU) is zojuist benoemd als nieuwe Nederlandse minister van Landbouw.

3 min. leestijd

In Nederland heeft de nieuwe minister het de komende tijd behoorlijk druk met stikstof en het schetsen van een perspectief voor de toekomst. Maar ook in Europa wachten hem pittige debatten. Wat staat hem de komende tijd te wachten in Brussel?

Natuur versus landbouw

“Ik wil samen met de sector werken aan een toekomstbestendige landbouw, waar we de komende decennia mee vooruit kunnen. Met oog voor natuur, klimaat en waterkwaliteit. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar ik weet zeker dat we als we samenwerken, we het ook echt aankunnen,” liet Adema weten.
In Brussel wordt het iets duidelijker geformuleerd. De EU-ministers van Landbouw hebben namelijk afgelopen zomer afgesproken dat de Europese landbouwsector een grotere bijdrage moet gaan leveren aan de Europese milieu- en klimaatdoelstellingen.

Mest en pesticiden

De minister erft op mestgebied de zogeheten ‘derogatie’: de Europese uitzonderingen op de mestregels. Nederland heeft die discussie verloren en boeren mogen minder mest (met stikstof) uitrijden dan in het verleden.

Daarnaast woedt er nog een discussie over kunstmest. Nu de prijs van kunstmest hoog is, omdat het geproduceerd wordt met dure energie en een grondstof (kalium) die uit Rusland komt, wil Nederland uit mest een nieuw soort kunstmest maken. Dat is technisch mogelijk, maar vooralsnog tegen de Europese regels en dus wilde de vorige minister Staghouwer dat de regels zouden worden aangepast. Adema mag proberen om dat alsnog voor elkaar te krijgen.

En laten we de gewasbeschermingsmiddelen niet vergeten. Er komen nieuwe Europese wetten aan om met name de bodem- en waterkwaliteit verder te beschermen. Het laatste woord in dat debat is ook nog niet gezegd.

De vogelgriep zorgt eveneens voor een verhit debat in Brussel. Vanwege de huidige regels worden nog wekelijks stallen met kippen of andere vogels in Nederland geruimd. De Nederlandse regering is groot voorstander van nieuwe regels, waarbij vaccins ook zijn toegestaan zodat niet elke keer de stallen geruimd hoeven te worden. Maar andere EU-landen zoals Frankrijk en Spanje zijn tegen. Formeel omdat je dan als consument niet precies weet wat er dan op je bord terecht komt, maar ook om op die manier hun eigen vleesindustrie te beschermen.

Oorlog in Europa

Verder is de rol van de oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan voor de Europese voedselzekerheid ook niet onbelangrijk. Wat begon met een schaarste van graanproducten, zoals brood, is inmiddels uitgegroeid tot een enorme toename van de Europese voedselprijzen in het algemeen.

Hoewel de tuinders niet vaak aan bod komen in de EU, wordt dat wel een probleem aangezien steeds meer tuinders de energierekening niet kunnen betalen. De productie van tomaten, maar ook van verschillende planten verschuift vanuit traditionele gebieden, zoals het Westland, naar Zuid-Europa.

De visserijsector heeft het ook niet gemakkelijk. Niet alleen hebben de vissers te lijden onder de hoge brandstofprijzen; de innovaties kunnen de laatste tijd steevast rekenen op kritiek uit met name Frankrijk en vervolgens ook uit de rest van Europa.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de aalscholver en de wolf, twee beschermde diersoorten waar de visserij en landbouw veel last van hebben. Een deel van de politiek eist dat er in Brussel wat aan gedaan wordt.

Kortom de nieuwe minister hoeft zich in Europa niet te vervelen.

Wil je altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Abonneer je op onze nieuwsbrief Landbouw, Veeteelt, Visserij en Dierenwelzijn.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie