Schoon schip voor Vera Tax

2 min. leestijd

Dit weekend ging Europarlementariër Vera Tax (PvdA) het water op. Op uitnodiging van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders ging ze bij verschillende leden op werkbezoek. De reders vrezen namelijk dat de brandstofkosten door de klimaatmaatregelen zullen stijgen. Tax, op haar beurt, wil een transportsector die investeert in schone schepen. Hoe stappen ze samen in de boot naar een duurzame toekomst?

Pionier

90% van wat we online bestellen in Europa komt aan via onze havens. Het verduurzamen van de scheepvaart speelt dan ook een belangrijke rol bij het halen van de klimaatdoelen. “Nederland en de Europese Unie kunnen koploper zijn op het gebied van duurzame scheepvaart”, aldus Tax. 

Maar dat mag volgens de Europarlementariër niet te abrupt gebeuren: “Duurzaamheid moet altijd hand in hand gaan met een rechtvaardige overgang: we mogen de 2 miljoen directe en indirecte werknemers in de scheepvaartsector niet vergeten”.

Ambitie

De Nederlandse zeescheepvaart is alvast bereid om te innoveren en heeft een duidelijke ambitie neergelegd om de sector versneld te verduurzamen. Maar daar is wel geld voor nodig. Oplossing? Het geld dat via de verkoop van zogeheten emissierechten (het recht om te mogen vervuilen) vrijkomt, inzetten voor groene doeleinden. 

De klimaatmaatregelen van Eurocommissaris Frans Timmermans, Fit for 55, hebben namelijk een grote impact op de Europese zeescheepvaart waar ook de Nederlandse reders sterk actief zijn. De Europese Unie wil het Europese emissie handelssysteem uitbreiden naar de zeevaart en dat zal de brandstofkosten voor schepen doen stijgen.

Daar lijken de reders begrip voor te hebben, maar dan moeten opbrengsten van dat systeem wel ten goede komen aan de maritieme sector. “Juist dát is belangrijk om tot vergroening van de vloot te komen” stellen de reders.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie