Opinie | Dictatuur bestrijden

We mogen het Belarussische volk niet vergeten. Hun strijd voor vrijheid en democratie belichaamt de waarden waarop de Europese Unie is gegrondvest.

Dat schrijven de leider van de Wit-Russische democratische beweging Svjatlana Tsichanowskaja en de voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola samen in dit opinieartikel.

4 min. leestijd
EP-155675A_President_ Tsikhanouskaya

In hun bedaarde strijd voor vrijheid en democratie vormt het Belarussische volk een baken van moed en veerkracht. Ondanks decennia van autoritair bewind en systematische onderdrukking blijft het zich onvermoeibaar inzetten voor een vrij leven. Het is een strijd die, met name in deze tijden van wereldwijde instabiliteit, niet mag worden vergeten.

De fundamentele waarden van eerbied voor de menselijke waardigheid en rechten, vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat zijn een houvast die ons, Europeanen, samenbrengt en verenigd houdt. Op ons verenigd continent wordt dit alles het Belarussische volk echter nog altijd steevast ontzegd.

In plaats daarvan moet het voortdurend intimidatie en bedreigingen ondergaan. Het leeft onder een regime dat mensen op grond van verzonnen aanklachten opsluit, dat advocaten hun beroepserkenning ontneemt op beschuldiging van frauduleus wangedrag, dat honderden onafhankelijke mediakanalen daadwerkelijk censureert en dwingt ermee op te houden, dat meer dan duizend niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) bant en verhindert hun werk te doen. Het leeft onder een regime dat meer dan 1.500 politieke gevangenen telt. Anderen worden gedwongen in ballingschap te leven en worden van hun paspoort beroofd, terwijl er een onderzoek loopt en ze bij verstek worden berecht en veroordeeld.

Chagall

In zijn minachting voor democratische waarden en mensenrechten klampt het huidige regime in Belarus zich met alle mogelijke middelen aan de macht vast. Zelfs door het land om te vormen tot een vazal van Rusland, waar Russische kernwapens dicht bij de grens met de EU worden ondergebracht.

De essentie van Belarus is evenwel inherent Europees en verankerd in zijn waarden, cultuur en streven naar een betere toekomst. Zijn historische lijn kan worden teruggevoerd naar de Belarus Francysk Skaryna, een van de eerste verlichters van de Europese renaissance, met zijn unieke bijdragen aan de Europese kunst en gedachte, die zijn overgenomen in de visionaire werken van Marc Chagall, waarin de Europese idealen duidelijk terug te vinden zijn.

In het licht van de steeds wanhopigere pogingen om afwijkende meningen te onderdrukken, hebben de Belarussen blijk gegeven van onwrikbare inzet voor hun streven naar vrijheid en democratie. Net zoals bij de strijd en aspiraties van talloze Europeanen in de loop der geschiedenis.

Het Europees Parlement staat volledig achter de verklaringen van de Belarussische democratische leiders over de Europese aspiraties van het Belarussische volk. Onze deur zal altijd openstaan voor alle Europese staten die onze waarden en idealen delen en Europa als hun thuis zien. Dit geldt ook voor Belarus zodra het democratisch, vrij en onafhankelijk wordt.

Europa’s laatste dictatuur

Tot die tijd blijft het van essentieel belang Belarus in het Europese discours op te nemen en hoog op de agenda te houden om een democratische transitie in het land te bevorderen en de onafhankelijkheid en soevereiniteit van Belarus te handhaven.

In Belarussen, Oekraïners en Moldaviërs vindt Europa zichzelf terug. Het vindt bij hen de waarden die het weefsel vormen van het Europees project. De strijd voor een democratisch Belarus is niet louter een strijd van een natie. Het is een strijd voor het behoud van de waarden die ons continent bepalen.

Daarom roept het Europees Parlement al geruime tijd op tot blijvende ondersteuning van de Belarussische democratische krachten en het maatschappelijk middenveld. Dit betekent meer sancties tegen het onwettige regime van Loekasjenko wegens zijn misdaden en zijn betrokkenheid bij de Russische agressie tegen Oekraïne. We hebben ook een eensgezind standpunt nodig om degenen die de repressie zijn ontvlucht en een toevluchtsoord binnen de Europese Unie hebben gevonden, te beschermen en te ondersteunen.

Het is van cruciaal belang te beseffen dat Europa zijn potentieel nooit ten volle kan benutten zolang Belarus onder het juk van een dictatuur blijft. Een vrij, democratisch en onafhankelijk Belarus is een absolute voorwaarde voor vrede en veiligheid in Europa. Dit is de enige weg vooruit om te zorgen voor een vreedzame toekomst die de Europeanen echt verdienen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie