Europees Hof: kinderbijslag staat los van EU-woonplaats kind

Oostenrijk is op de vingers getikt: het mag geen kinderbijslag in mindering brengen als ontvangers of hun kinderen in een andere Europese lidstaat verblijven. Dat oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie vandaag.

2 min. leestijd

Ouders hebben recht op kinderbijslag van het land waar zij werken, ook als zijzelf of hun kinderen in een andere Europese lidstaat verblijven. In Oostenrijk zijn de kosten van het levensonderhoud relatief hoog in vergelijking met andere lidstaten. De belastingdienst had daarom bedacht: de kinderbijslag en andere kindgerelateerde belastingvoordelen kunnen worden afgesteld op het land waar de kinderen wonen. Als het levensonderhoud minder geld kost, is er ook minder geld nodig, was de redenering.

Maar, oordeelt het Hof nu: dat gaat zo niet. De kinderbijslag die Oostenrijk overmaakt aan mensen die in het land werken, staat los van de Europese lidstaat waar de ontvangers of hun kinderen wonen. Dat geldt voor alle EU-lidstaten.

Volgens het Hof van Justitie belemmert die variërende kinderbijslag ook het vrije verkeer van werknemers, een belangrijke pijler van de Europese Unie. Het Hof spreekt van ‘discriminatie op grond van nationaliteit’: in de praktijk treft de Oostenrijkse aanpak vooral migrerende werknemers.

Nederland en Marokko

De uitspraak gaat niet op voor woonplaatsen buiten de Europese Unie, tot zover reikt het Europees recht niet. In Nederland is er geen sprake van verschillende tarieven per EU-lidstaat, maar buiten de uniegrenzen wordt er nog wel gevarieerd in kinderbijslagen. Daarover worden afzonderlijke afspraken gemaakt tussen landen. Zo krijgen werknemers in Nederland met kinderen in Marokko sinds 2021 helemaal geen kinderbijslag meer.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie