Timmermans: “Laat niemand je wijsmaken dat de EU achteruitgaat”

Er gaan geruchten dat de EU haar doel van 55 procent uitstootvermindering tegen 2030 niet gaat halen. Klinkklare onzin, zei Eurocommissaris Frans Timmermans. Volgens hem kan de EU zelfs naar 57 procent uitstootvermindering.

3 min. leestijd

(Foto: Europees Parlement)

Timmermans verdedigt met verve de Europese klimaatplannen (Green Deal) op de 27e VN-klimaattop (COP27) in Egypte. Als onderdeel van die plannen moet de EU tegen 2030 haar CO2-uitstoot verminderen met 55 procent. Maar de Eurocommissaris liet weten dat de EU “klaar staat” om dat doel op te schroeven tot 57 procent.

Geroezemoes uit de wereld helpen

“De EU is hier in Egypte om vooruit te gaan, niet achteruit”, begon Timmermans. Dat de Russische invasie van Oekraïne de Europese klimaatplannen zouden dwarsbomen, is volgens Timmermans absoluut niet het geval. “Laat je niet wijsmaken dat de inval van Rusland in Oekraïne de Europese Green Deal om zeep helpt. Of dat we in een stormloop op gas zitten. Nee”, verzekert Timmermans zijn internationale collega’s: “Europa blijft op koers. Sterker nog, we versnellen.”

De EU verwacht nu dat de vermindering van uitstoot tegen 2030 niet 55 procent zal zijn, maar zelfs 57 procent. “De EU boekt vooruitgang”, zei Timmermans. “De huidige stand van zaken toont aan dat de werkelijke vermindering van de uitstoot ten minste 57 procent zal zijn”, concludeerde hij.

Het is de bedoeling dat Timmermans het nieuwe doel van 57 procent persoonlijk indient bij de VN. Timmermans liet weten dat de EU “klaar staat” om dat ook daadwerkelijk te doen, “om deze hogere ambitie te weerspiegelen”, zei de Eurocommissaris.

Wereldreis voor waterstof

Timmermans is niet alleen in Egypte om zijn Europese Green Deal te verdedigen tegenover sceptici. Ondertussen probeert hij allerlei niet-EU-landen mee te trekken in de Europese plannen voor groene waterstof. Dat is waterstof die wordt geproduceerd met behulp van hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie. De EU wil traditionele fossiele brandstoffen in de industrie en de vervoersector vervangen door groene waterstof, omdat die brandstof vrijwel uitstootvrij is. Als het de EU lukt om die overgang snel in te voeren, kan het aandeel van waterstof in de energiemix van de EU in 2050 tussen de 13 en 20 procent van het totale energieverbruik zijn.

Alleen al op deze 27e VN-klimaattop ondertekende de Europese Commissie waterstofdeals met Kazachstan, Namibië en vandaag ook met Egypte. Zo’n deal houdt in dat de EU met deze landen een overeenkomst ondertekent waarin staat dat de partijen meehelpen een groene waterstofindustrie en -handel op te zetten, zowel in de EU als in de betrokken landen. Timmermans ondertekende die laatste deal met Egypte samen met zijn collega-Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson. De deal met Egypte “toont aan dat de EU het voortouw neemt bij het opzetten van de kaders voor een wereldwijde waterstofeconomie”, zei Timmermans.

Volgens de Europese Commissie beschouwt Egypte hernieuwbare waterstof als een belangrijk onderdeel van de uitstootvermindering en tot het waarborgen van de energiezekerheid. Ook is het een kans voor industriële samenwerking, duurzame economische groei en het scheppen van werkgelegenheid in dat land, schrijft de Commissie.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie