Post uit Brussel: Onomkeerbaar

De feestdagen zijn de tijd van terugblikken. Renske Leijten (SP), die na 17 jaar Kamerlidmaatschap afscheid nam, was te gast bij ‘Het jaar van…’ op radio 1. Ze vertelde hoe politiek journalisten in podcasts en het Rondje Binnenhof het ‘gewone’ Kamerhandwerk negeren. Nu voorlichters de beeldvorming strak regisseren, blijven wetgevingsdebatten en procedurevergaderingen buiten beeld. Een voorbeeld van ouderwets handwerk, volgens de SP: de staatssecretaris -tevergeefs – herinneren aan een drie jaar oude toezegging over ontwerpteksten van de EU migratiedeal.

Column Post uit Brussel: Handelingen en wandel

New Delhi, Dublin, Praag. Het zijn maar drie van de vergaderlocaties waar voorzitters van nationale parlementen in het afgelopen jaar samen kwamen. Heeft de Tweede Kamer met Martin Bosma (PVV) opnieuw een internationaal georiënteerde voorzitter? Bij gebrek aan politieke – en mediabelangstelling is de parlementaire diplomatie vooral een ambtelijk project.

Column| Post uit Brussel: Een nieuwe Kamer, een nieuw geluid?

De nieuwgekozen Tweede Kamer is deze week aan het werk gegaan. Bijna de helft van de Kamerleden zoeken onwennig hun weg door het tijdelijke Kamergebouw, het grijze labyrint bekend als B67, naar het adres aan de Bezuidenhoutseweg.  De komende weken start het werk in de verschillende Kamercommissies. Hoe zal het verder gaan met de Kamercommissie Europese Zaken?

Column | Post uit Brussel: De pest in

Hij had op meer gehoopt. Dat was de reactie van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans, nu lijsttrekker voor GroenLinks/PvdA, op de verkiezingsuitslag voor de Tweede Kamer. En er was nog een teleurstellende stemming deze week voor Timmermans: het Europees Parlement verwierp een pesticiden-verbod, onderdeel van zijn klimaatbeleid . Na anderhalf jaar van intensieve behandeling in de Tweede Kamer, tussen de 27 landen en een lobby van zowel natuur- als landbouworganisaties, werd het wetsvoorstel onverwachts in het Europees Parlement afgeschoten.

Column Post uit Brussel | Duivels in de details

CH4 is het chemische symbool voor methaan. Een stuk onbekender broeikasgas dan CO2, maar het draagt meer bij aan de klimaatopwarming. Bedrijven moeten de uitstoot meten, rapporteren en verminderen. Dat besloten EU-onderhandelaars deze week, nu initiator van de Green Deal Timmermans druk is met de nationale verkiezingsdebatten. De regering vormde op verzoek van de Tweede Kamer een kopgroep in de Europese Unie. Maar olie- en gasbedrijven vinden de tekst van de methaanverordening ‘onzinnig’.

Post uit Brussel: Trillend oog op je scherm

Deze week ontstond er rumoer over de allerlaatste onderhandeling over de EIDAS-wet; over elektronische identificatie. Een tekst waarover al twee en een halfjaar jaar wordt onderhandeld. De Tweede Kamer heeft er regelmatig over gepraat. Komt een gevaarlijke last-minute wijziging, die de veiligheid van browsers in gevaar brengt, nog aan de Haagse orde?

Column | Post uit Brussel: De pegels

Wat kost Europese samenwerking? De hoofdsteden worstelen deze weken over miljarden. Het gaat om de jaarbegroting voor 2024 en de meerjarige begroting, die halverwege wordt herzien. Volgens de Europees Commissie zijn er meerkosten door de oorlog in Oekraïne, maar ook de landbouwtransitie en innovatiebeleid zijn niet gratis. Het vergt veel overleg binnenskamers om de onderhandelingen goed te volgen. En de nieuwgekozen Kamer zou er in december anders over kunnen denken.

Column Post uit Brussel | Wat gaan we niet doen?

Regeren is kiezen. Maar als politicus of bestuurder is het niet aantrekkelijk om burgers uit te leggen wat er níet kan. Daarom zet het kabinet, net als veel andere Nederlandse organisaties, elk jaar in op ‘Europese prioriteiten’. Om te bepalen waar geld en tijd heen gaat, worden de komende weken vele lijstjes geschreven. Maar wat gaan we níet doen? Kortom welke zaken zijn geen prioriteit, maar het tegenovergestelde: een zogenaamde posterioriteit?

Post uit Brussel | Ter kennisname: de Europese Politieke Gemeenschap

Werken politieke topbijeenkomsten het beste zonder democratische controle? In Granada vergaderde Mark Rutte met zijn collega’s uit 39 andere landen. Waar in commentaren het belang van de nieuwe Europese Politieke Gemeenschap werd benadrukt, als breed informeel gespreksforum in tijden van oorlog en crises, neemt de Tweede Kamer de Nederlandse inzet voor kennisgeving aan.

Column | Post uit Brussel: Raad bij crisis

In de afgelopen dagen is er druk onderhandeld in Brussel over nieuwe migratiewetgeving. Ministers uit 27 landen, waaronder staatssecretaris Eric van der Burg, bespraken donderdag een crisis-verordening van 53 pagina’s. Duitsland ging overstag, maar Italië, waar het aantal inkomende migranten dit jaar in weerwil van grote verkiezingsbeloften van premier Meloni is verdubbeld, hield de poot stijf. De komende dagen wordt er in Brussel naar een meerderheid gezocht door ambtenaren en ambassadeurs. Met welke details Nederland, dat op de wip zit, uiteindelijk mee- of tegen stemt, komt niet meer ter tafel in ons parlement.