Column | Post uit Brussel: Raad bij crisis

In de afgelopen dagen is er druk onderhandeld in Brussel over nieuwe migratiewetgeving. Ministers uit 27 landen, waaronder staatssecretaris Eric van der Burg, bespraken donderdag een crisis-verordening van 53 pagina’s. Duitsland ging overstag, maar Italië, waar het aantal inkomende migranten dit jaar in weerwil van grote verkiezingsbeloften van premier Meloni is verdubbeld, hield de poot stijf. De komende dagen wordt er in Brussel naar een meerderheid gezocht door ambtenaren en ambassadeurs. Met welke details Nederland, dat op de wip zit, uiteindelijk mee- of tegen stemt, komt niet meer ter tafel in ons parlement.

Column Post uit Brussel | Grondstof voor debat

Uw telefoon, zonnepanelen en batterijen; ze bevatten schaarse grondstoffen die de EU moet invoeren uit met name China. In de afgelopen ‘Straatsburgweek’ bepaalden Europarlementariërs hun standpunt over een nieuwe wet die de afhankelijkheid voor kobalt, lithium en andere ‘kritieke’ grondstoffen moet verminderen door winning en recycling in de EU. Voor kerst gaat de wet worden uitonderhandeld; maar de twee EU-rapporteurs vertrekken uit de Tweede Kamer.

Column Post uit Brussel: Onbehandeld

Handel ligt aan de basis van de Europese samenwerking. En de onderhandelaars van de 27 lidstaten, de Europarlementariërs en het machtige Directoraat Generaal Handel van de Europese Commissie hebben het druk: met wetten over dwangarbeid en verantwoord ondernemen, kritieke grondstoffen, antidumping, en handelsakkoorden met Latijns-Amerika en Australië. De Tweede Kamercommissie voor handel controleert hoe Nederland zich opstelt in Europese onderhandelingen over deze dossiers. Maar hun debat met de minister in oktober komt daarvoor te laat.

Column Post uit Brussel: Verlof dankzij Europa

‘Ik gun dit iedereen. Ik wil niets missen van deze maanden’. ‘Het kost minder dan de kinderopvang’! De jonge ouders stralen. Sinds een jaar kunnen beide ouders negen weken betaald ouderschapsverlof krijgen. Dat deden al 124000 jonge ouders. Het dagblad AD/de Stentor maakte een serie enthousiaste interviews. Wat je niet leest: Nederland was hiertegen in Europa.

Column Post uit Brussel: Wat wil Nederland?

De eerste ministerraad is geweest en komende week maken de volksvertegenwoordigers zich op voor een nieuw politiek jaar. De handelingen van het jaar 2023-2024 zullen in elk geval vol staan met de term ‘controversieel verklaren’. In Brussel is de vraag: wat wil Nederland?

Post uit Brussel: Mentaal behandeld

Bevordert Europa jouw geestelijke gezondheid? Het is een gewetensvraag voor veel Tweede Kamerleden. Zeker als ze zich weer door een ‘BNC’-fiche hebben geworsteld – dat is Haags jargon voor een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over een voorstel van de Europese Commissie. Volgende week besluiten de Kamerleden die het woordvoeren op Volksgezondheid welke instrumenten ze inzet voor een nieuw EU-plan over mentale gezondheid.

Post uit Brussel Natuurherstel: wet niet of wel?

Komende week is een spannende voor de Europese natuurherstelwet, onderdeel van de Green Deal. Er is de afgelopen maanden in Den Haag veel over deze concept-wet gediscussieerd. Partijen in de regeringscoalitie en in de Tweede Kamer zijn verdeeld, net als milieu- en landbouwwoordvoerders in het nationale en het Europese Parlement. En mogen Eurocommissarissen of nationale bewindspersonen het Europees Parlement belobbyen?

Post uit Brussel: Van tafel

‘Als u mij met de motie ook mijn laatste mogelijkheden uit handen slaat, dan zit ik niet meer aan tafel om te praten over de inhoud van de verordening — ik ben al in de minderheid — maar dan gaat die verordening het straks halen en hebben we ons daar als land gewoon aan te houden”. Minister Yesilgöz is niet mis te verstaan, in een debat in de Tweede Kamer op 20 april. Wat betekent het aannemen van de Motie-Van Ginneken, afgelopen dinsdag, voor de EU-onderhandelingen in de raadswerkgroep?

Post uit Brussel: Onkreukbaar 

Bij de woorden ‘EU’ en ‘corruptie’ komt het beeld op van de koffer vol bankbiljetten van de vader van de van omkoping verdachte Griekse Europarlementariër Eva Kalli. Bij de Europese Commissie en het Europees Parlement komt op zeker corruptie voor – zoals in vrijwel elke organisatie, laat staan een die 27 verschillende culturen in zich verenigt. Maar de anti-corruptieplannen die woensdag in de Haagse postbussen landden, zijn een opdracht aan de lidstaten zélf. De komende weken schrijven Haagse ambtenaren een eerste standpunt en begint de parlementaire behandeling van een nieuwe EU-wet.

Post uit Brussel: We leggen het nóg een keer uit

Hoe vergroot je de kennis van Nederlanders over de Europese Unie? Vaak is het antwoord: we leggen het nóg een keer uit. Maar meer informatie zorgt ook voor meer problemen. Zo hebben de Europese Commissie een het Europees Parlement een eigen website, en voor het Europabeleid van 27 lidstaten (‘de Raad’) zijn er nationale initiatieven. Het kabinet investeert 1,2 miljoen voor twee jaar van EU-burgerdialogen en filmpjes op sociale media; maar dat is niet wat Eerste Kamerleden met hun motie voor structurele EU-informatie bedoelden. Ondertussen is de onafhankelijke nieuwswebsite Europa.nu in zwaar weer