Post uit Brussel: Van tafel

‘Als u mij met de motie ook mijn laatste mogelijkheden uit handen slaat, dan zit ik niet meer aan tafel om te praten over de inhoud van de verordening — ik ben al in de minderheid — maar dan gaat die verordening het straks halen en hebben we ons daar als land gewoon aan te houden”. Minister Yesilgöz is niet mis te verstaan, in een debat in de Tweede Kamer op 20 april. Wat betekent het aannemen van de Motie-Van Ginneken, afgelopen dinsdag, voor de EU-onderhandelingen in de raadswerkgroep?

Post uit Brussel: Onkreukbaar 

Bij de woorden ‘EU’ en ‘corruptie’ komt het beeld op van de koffer vol bankbiljetten van de vader van de van omkoping verdachte Griekse Europarlementariër Eva Kalli. Bij de Europese Commissie en het Europees Parlement komt op zeker corruptie voor – zoals in vrijwel elke organisatie, laat staan een die 27 verschillende culturen in zich verenigt. Maar de anti-corruptieplannen die woensdag in de Haagse postbussen landden, zijn een opdracht aan de lidstaten zélf. De komende weken schrijven Haagse ambtenaren een eerste standpunt en begint de parlementaire behandeling van een nieuwe EU-wet.

Post uit Brussel: We leggen het nóg een keer uit

Hoe vergroot je de kennis van Nederlanders over de Europese Unie? Vaak is het antwoord: we leggen het nóg een keer uit. Maar meer informatie zorgt ook voor meer problemen. Zo hebben de Europese Commissie een het Europees Parlement een eigen website, en voor het Europabeleid van 27 lidstaten (‘de Raad’) zijn er nationale initiatieven. Het kabinet investeert 1,2 miljoen voor twee jaar van EU-burgerdialogen en filmpjes op sociale media; maar dat is niet wat Eerste Kamerleden met hun motie voor structurele EU-informatie bedoelden. Ondertussen is de onafhankelijke nieuwswebsite Europa.nu in zwaar weer

Column Post uit Brussel: Wetgevend weerbaar

Europawatchers kijken elke dag op Brusselse Nieuwe of de Europa-website van journalistiek platform Politico. Kamerleden vonden op die laatste website een concept-tekst voor een nieuwe wet voor de veiligheid van cyberproducten, zoals een video-deurbel of een thermostaat via een app. Ze zitten ‘bovenop Europa’, blijkt uit het verslag van twee Kamerleden, rapporteurs voor de verordening waarover nu in Brussel wordt onderhandeld. Want het MKB en de overheid moeten niet worden overvallen door EU-wetgeving.

Post uit Brussel: Europees actief in samenspel

Onderwijs regelen we zelf, besloten de landen ooit in het EU-verdrag. Nederland was lang pleitbezorger van dat ‘subsidiariteitsbeginsel’. Maar Europese afspraken en fondsen sturen innovaties, de arbeidsmarkt van de toekomst en hoe we jongere generaties daarop voorbereiden. Twee Europese adviezen aan het kabinet, van de Onderwijsraad (‘Actief in Europa’) en de Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie (‘Strategisch Samenspel’), vielen met een plof op de mat bij de Tweede Kamercommissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Column Post uit Brussel: Staatssteuntje in de rug

Soms komt er post uit Brussel die bedrijven en overheden raakt, maar niet in de Eerste of Tweede Kamer wordt behandeld. Dat is het geval met de regels voor concurrentie op de interne markt en tegen staatssteun. Want daar gaat Europa over. Een gesprek met een Eurocommissaris, zoals BBB-voorvrouw Caroline van der Plas wilde over stikstof, zal in dit geval niet helpen. Gelukkig mag er in dit geval juist meer van Europa: de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) wordt verruimd. De reden: geopolitiek.

Post uit Brussel: De week van reparatie

De Tweede Kamer heeft twee dozijn communicatiespecialisten in dienst en meer dan honderd griffiers; even zoveel beveiligers en 55 mensen werken bij het restaurantbedrijf. Ruim zeventig kenniswerkers helpen de 150 Kamerleden met de analyse van regeringsbrieven en ondersteunen hen bij hun parlementaire enquêtes en onderzoeken. En een eerdere bezuiniging op Europaspecialisten wordt in de Kamerbegroting voor 2024 gerepareerd.

Post uit Brussel: Nederland(er) aan het hoofd Benelux

Weet u al wat u 14 december 2024 doet? De Tweede Kamer wel: ze stuurt een delegatie naar een Beneluxvergadering. De vergadering in 2024 zal hopelijk worden voorgezeten door Eerste Kamerlid Senator Pim van Ballekom. Deze oud-diplomaat krijgt naar verwachting komend weekend een topfunctie als hij wordt verkozen als voorzitter van het Benelux parlement. Die internationale organisatie van volksvertegenwoordigers vergaderde op 17 en 18 maart in Den Haag.

Deze week in dé Europa-nieuwsbrief vol geopolitiek Brussels Peil: Handhaven

In de wekelijkse nieuwsbrief Brussels Peil deze week aandacht voor handelsakkoorden. Marko Bos stelt zich de vraag of de EU nog in staat is om handelsakkoorden met derde landen te sluiten? En zo niet, wat betekent dat? Dat soort vragen komt op nadat de Tweede Kamer een motie-Ouwehand c.s. deze week aannam. Met die motie maakte de Kamer duidelijk een handelsverdrag van de EU met Mercosur – het samenwerkingsverband van Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay – waarin de landbouw is opgenomen, te willen blokkeren.

Post uit Brussel: De Rijbewijsrichtlijn

Vorige week ontvingen de Tweede en Eerste Kamer post uit Brussel. De Europese Commissie stuurde alle 27 nationale parlementen en regeringen nieuwe wetgeving over rijbewijzen. Alle bestuurders in de Europese Unie moeten straks aan deze wet gaan voldoen. Wie zitten er bij de verdere behandeling aan het stuur?