Blok blijft rustig op energie

2 min. leestijd
a woman warms her hands at the radiator in a cold house, problems with heating, heating the room with an electric convector

Om uw energierekening te drukken, wil het kabinet geen gezamenlijke inkoop van gas, zoals een aantal Zuid- en Oost-Europese lidstaten willen. De markt moet er op termijn voor zorgen dat de gas-, en elektriciteits-prijzen weer tot rust komen. Minister Stef Blok (VVD) vergaderde vandaag in Brussel met zijn Europese collega’s over energie.

Niet bemiddelen heeft ook nog een andere reden. ‘Radicale ingrepen of aanpassingen van het beleid zijn wat het kabinet betreft op korte termijn niet constructief. Dit zou negatief kunnen uitpakken voor investeringen in de energietransitie. Dat zou dan weer een risico zijn voor de leveringszekerheid en de integratie van de Europese energiemarkten’, stelt het kabinet voorafgaand aan de raad.

Beleggers

Een lopend onderzoek naar het functioneren van de gas-, en elektriciteitsmarkt zou het terughoudende standpunt van het demissionaire kabinet nog kunnen veranderen. Daar zou mogelijk sprake zijn van speculatie door beleggers. Nederland is ook hierbij terughoudend met ingrijpen. ‘Er is een groep lidstaten die graag onmiddellijk meer toezicht op de markt van het emissiehandelssysteem zou zien. Daar zou volgens hen speculatie al op grote schaal plaatsvinden. Andere lidstaten, zoals Nederland, willen het onderzoek afwachten.’

Een Europese gasreserve ziet Blok dus niet zitten. Om de enorme huidige prijsstijging in de toekomst te voorkomen, ziet Nederland een belangrijke rol weggelegd voor een diverser energieaanbod. ‘Een diversificatie van energie-bronnen en -routes is een belangrijke oplossing voor betaalbaarheid, leveringszekerheid en de energietransitie.’ Het bruggetje van gasprijzen naar klimaatverandering is zo snel gemaakt.

Betaalbaar

Om de doelstellingen van de klimaatplannen van Eurocommissaris Frans Timmermans te realiseren, ziet het kabinet een grote rol weggelegd voor het investeren in hernieuwbare energiebronnen. Het huidige EU-doel is 32% hernieuwbare energie in 2030, maar de Europese Commissie wil dat bijstellen naar 40%. Nederland is er voorstander van om dit aandeel te vergroten, mits dat betaalbaar kan. ‘Lidstaten moeten in staat blijven om de CO2-reductievoorstellen op de meest kostenefficiënte manier te halen.’ Ook pleit het kabinet, in lijn met de Europese Commissie, voor een bindend doel op EU-niveau, ‘met indicatieve nationale bijdragen’.

Tijdens de Europese Top van 16 en 17 december, praten de Europese regeringsleiders verder over energie.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie