Speelschema | Hoekstra verdedigt klimaatstandpunt, groeiend medicijnentekort en voorbereiding EU-top

Wat speelt vandaag in Europa en Den Haag? Wat doen de hoofdrolspelers? Je leest het elke ochtend in ons Speelschema.

3 min. leestijd
Bron: iStockphoto.

Zowel de Eurocommissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski als die voor Klimaat Wopke Hoekstra moeten vandaag verantwoording afleggen in het Europees Parlement. De één voor het ‘versoepelingspakket’ om boeren tegemoet te komen, de ander over hoe de klimaatdoelen de landbouw verder gaan beïnvloeden. Verder wordt er vandaag gesproken over de groeiende geneesmiddelentekorten in Europa: die moeten beter worden aangepakt.

Eén ding is zeker: al deze zaken zullen de toekomst van Europa sterk beïnvloeden. Hoe staan we er, onder de huidige geopolitieke omstandigheden, eigenlijk voor als Unie? Dat en andere actuele kwesties bespreken de ministers van Europese Zaken van de verschillende EU-lidstaten vandaag.

Landbouwverhoor

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski wordt vandaag aan de tand gevoeld over de voorgestelde maatregelen om boeren beter te ondersteunen. De landbouwcommissie van het Europees Parlement wil graag van hem te weten komen hoe dit pakket, dat Wojciechowski op 22 februari presenteerde, precies voor lastenverlichting moet gaan zorgen.

In een later debat zal de landbouwcommissie ook klimaatcommissaris Wopke Hoekstra ondervragen over de bijdrage van de landbouwsector aan de klimaatdoelstellingen van de EU. Recent bepaalde de Europese Commissie dat de broeikasgasuitstoot in 2040 met 90 procent omlaag moet. Daarnaast bleek vorige week uit onderzoek van de EU-milieuwaakhond (EEA) dat als Brussel die doelstelling wil halen, de landbouw toch echt harder aangepakt moet worden dan nu gebeurt.

Medicijntekorten

Ook de milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI) heeft het vandaag druk. Zij bepaalt haar standpunt over de voorgestelde hervorming van de regels rondom de farmaceutische industrie. In dit voorstel staat dat het toezicht op vergunningsverlening aan farmaceutische bedrijven, evenals het bewaken van de kwaliteit van medicijnen, beter moet.

Deze aanpassingen zijn nodig om de steeds grotere geneesmiddelentekorten aan te pakken. In Nederland levert dit steeds meer problemen op. Afgelopen jaar liepen de tekorten op tot recordhoogtes. Ook wil de EU zo de betaalbaarheid beter kunnen reguleren, innovatie in de sector stimuleren en verduurzamen. Geïnteresseerden kunnen de hele dag live meekijken via de volgende link.

Stand van zaken

Ook in Brussel vandaag: de vergadering van de ministers van Europese Zaken. Met het oog op de aankomende Europese top deze donderdag en vrijdag, zullen de aanwezige ministers vooral wat voorbereidingen treffen.

De grote onderwerpen zijn – weinig verschil met de Raad Buitenlandse Zaken van gister voor de oplettende lezer – de situatie in Oekraïne, de waarborging van de Europese veiligheid, de stand van zaken in het Midden-Oosten, en eventuele uitbreiding van de Unie. Want hoe de toekomst van de EU eruitziet met al deze verschuivingen op het wereldtoneel (ook een gespreksonderwerp), dat blijft ongewis. En dus een eeuwig discussiepunt.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie