Speelschema | Debatteren in Straatsburg, nieuwe klimaatdoelen en PFAS moet weg uit landbouw

Wat speelt vandaag in Europa en Den Haag? Wat doen de hoofdrolspelers? Je leest het elke ochtend in ons Speelschema.

3 min. leestijd
People with placards and posters on a global strike for climate change.

In Straatsburg wordt gedebatteerd over een breed scala aan onderwerpen. Later vandaag zal de Europese Commissie naar buiten komen met nieuwe tussentijdse doelstellingen voor het klimaat. Als laatste stemt de Tweede Kamer over een motie om het gebruik van PFAS in bestrijdingsmiddelen te verbieden.

Debatteren in Straatsburg

Er wordt vandaag flink wat gedebatteerd in Straatsburg. De leden van het Europees Parlement bespreken onder andere de resultaten van de recente extra top van 1 februari. Hier werd de langetermijnsteun aan Oekraïne besproken, waar Orbán – na flink tegenstribbelen – mee akkoord is gegaan.

Ook wordt er vandaag gesproken over de Russische invasie in Oekraïne, die nu al bijna twee jaar aan de gang is. Verder komen ook de nieuwe genomische technieken, waarmee er in het DNA van planten geknipt en geplakt kan worden, aan bod. Europarlementariërs Jan Huitema (VVD) en Anja Hazekamp (PvdD) zitten bovenop dit dossier als zogeheten ‘schaduwrapporteurs’. Als laatste zal het Europees Parlement Russische pogingen tot inmenging in de Europese democratie bespreken.

Klimaatdoelen

Vandaag maakt de Europese Commissie de tussentijdse klimaatdoelen voor 2040 bekend. Dit was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, maar de Groenen in het Europees Parlement dwongen Wopke Hoekstra tot het formuleren van doelstellingen in ruil voor hun steun.

Dat de Commissie een uitstootvermindering van 90 procent voor ogen heeft, was al uitgelekt. De precieze invulling blijkt echter nog een verrassing. Er speelt momenteel veel in Brussel, zeker op het gebied van landbouw zijn de milieudoelstellingen door de gehaktmolen gehaald. Toch lijkt het erop dat de landbouw zal moeten bijdragen, al wordt dat wel minder dan eerder voorgesteld.

Ook is de verwachting dat er een grotere rol komt voor het afvangen en opslaan van CO2. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat sommige sectoren alsnog CO2 kunnen blijven uitstoten. Er is echter wel veel kritiek op deze plannen. Deskundigen zijn het er niet over eens in hoeverre CO2-opslag daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

PFAS-stemming

In de Tweede Kamer wordt er vandaag gestemd over een motie over het gebruik van PFAS in bestrijdingsmiddelen. Afgelopen jaar deed de Europese Commissie een voorstel voor een Europees PFAS-verbod, maar maakte daarin een uitzondering voor PFAS-gebruik in bestrijdingsmiddelen.

PFAS is een verzamelnaam voor een groep vet-, water- en vuilafstotende stoffen die in veel producten voorkomen. Echter zijn er steeds meer aanwijzingen dat PFAS schadelijk zijn voor het milieu en mensen, en omdat ze bijna onverwoestbaar zijn, worden ze in steeds grotere hoeveelheden teruggevonden.

De motie van Kamerlid Ines Kostić (PvdD) verzoekt de regering in Brussel tegen deze uitzondering te pleiten en, zolang er niets verandert, zelf maatregelen te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beperken van PFAS-bevattende bestrijdingsmiddelen op nationaal niveau.

De tweede Kamer wil al langer een einde aan het grootschalige gebruik van PFAS. Eerder nam een grote meerderheid een motie van oud-Kamerlid Kauthar Bouchallikh (GroenLinks) aan om de overgangstijd in het voorstel naar een PFAS-vrij Europa te verkorten.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie