Post uit Brussel: De week van reparatie

De Tweede Kamer heeft twee dozijn communicatiespecialisten in dienst en meer dan honderd griffiers; even zoveel beveiligers en 55 mensen werken bij het restaurantbedrijf. Ruim zeventig kenniswerkers helpen de 150 Kamerleden met de analyse van regeringsbrieven en ondersteunen hen bij hun parlementaire enquêtes en onderzoeken. En een eerdere bezuiniging op Europaspecialisten wordt in de Kamerbegroting voor 2024 gerepareerd.

4 min. leestijd

De regering regeert, het parlement controleert. Daarom moet je als volksvertegenwoordiger leren toetsen of de informatie van de regering wel het héle verhaal is. Heeft de regering gekozen voor een politieke vertaling van een wet uit Brussel? Of is de meerderheid voor een plan uit Europa groter dan de regering suggereert aan de Tweede Kamer?

Zo’n tegen-analyse is specialistisch Europees vakwerk, waarvoor experts de mensen en de procedures in Brussel en Straatsburg op hun broekzak moeten kennen. Adviseurs leggen ook graag uit hoe dat werkt met juridisch bindende richtlijnen, zoals Caroline van der Plas zich deze week afvroeg. Juist op die kennis, politiek neutraal en beschikbaar voor alle Kamerleden, is in het verleden door de Kamerleden zelf bezuinigd. Dat moet gerepareerd, stelde Marieke Koekkoek van Volt vorig jaar.

Kabinet schrijft Kamer 700 keer per jaar over Europa

De Tweede Kamer nam een gelijkluidende motie van Volt, VVD en D66 over. De Kamer moet meer in Europese beleidsterreinen gespecialiseerde medewerkers krijgen; vier extra fte, om precies te zijn. En ook in Brussel komt er één voltijds medeweker het eenpersoons kantoor van de Tweede Kamer versterken. Daar wordt samen met vertegenwoordigers van andere parlementen de EU-wetgeving gevolgd en worden werkbezoeken van Kamerleden georganiseerd en begeleid.

Dat goede nieuws was te lezen in de Kamerbegroting, die deze week uitkwam en waar op 19 juni over wordt gedebatteerd. Onderzoek toont aan dat het kabinet jaarlijks meer dan 700 brieven over Europese zaken naar de Tweede Kamer stuurt, dus dat is alsnog een flinke stapel werk voor de Europakenners.

Recht op reparatie

Die stapel is de afgelopen week weer gegroeid. We zien dat de Europese Commissie in het laatste wetgevende jaar is; na de zomer gaat Brussel zich politiek richten op de Europese Parlementsverkiezingen, die in mei 2024 plaatsvinden. De Kamerleden op het terrein van economische zaken kunnen zich buigen over twee stukken van de Europese Commissie met als onderwerp de interne markt. Dat we vrij reizen tussen 27 landen is al dertig jaar het vlaggenschip van de Europese Unie. Maar er zijn nog best veel belemmeringen, die bracht de Europese Commissie in kaart. Bovendien gaan de woordvoerders energie aan de slag met cijfers van de Europese Commissie over energieopslag. In dit document onderzoeken de Commissie-ambtenaren en experts alle mogelijkheden.

Maar de meeste aandacht zal bij deze Kamercommissie uitgaan naar de twee EU-voorstellen die afgelopen week veel media-aandacht kregen: die tegen misleidende groene claims door bedrijven en de nieuwe wet voor een consumentenrecht op reparaties van producten, ook ná de garantietermijn. Dit zijn twee wetsvoorstellen die ook voor Nederlandse bedrijven veel gaan betekenen. Het politieke debat daarover speelt gelukkig niet alleen in Brussel, zoals klanten van public affairs bureau Consideratie zouden kunnen denken als ze dit blog lezen. Want juist in Den Haag liggen de komende weken kansen voor Europese belangenbehartiging op deze concept-wetten.

Praktijkexperts

De komende weken kunnen alle bezorgde burgers en bedrijven zich melden bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daar wordt geschreven aan een Nederlands standpunt voor de EU-onderhandelingen. In de Tweede Kamer gaat de EU-adviseur die is gespecialiseerd in circulaire economie een analyse schrijven. Die adviseur wordt hopelijk geholpen door de zorgen en belangen van burgers en bedrijven aan de Kamercommissie kunnen worden gestuurd en dan door de griffie aan alle Kamerleden wordt verspreid.

Uiteindelijk bepalen de Kamerleden in mei hoe ze deze nieuwe EU-plannen gaan behandelen. Dan is het ook het advies van de regering bekend en kunnen Kamerleden bijvoorbeeld een rondetafelgesprek gaan organiseren. Dat gebeurde afgelopen week over de voorgestelde EU-rijbewijsrichtlijn, waarover op 16 mei een rondetafelgesprek met praktijkexperts van onder meer het CBR, BOVAG en RAI gaat worden georganiseerd. Aldus besloten de Kamerleden op 22 maart. Er moeten zich nog wel twee Kamerleden extra aanmelden, want met de huidige twee aanwezigen (van CDA en VVD) wordt zo’n sessie met belangenorganisaties niet opgetuigd. Maar met 20 fracties in de Tweede Kamer moet die reparatie lukken – toch?

Praktijkprofessor Europa van de Haagse Hogeschool Mendeltje van Keulen (cartoon) was griffier Europese Zaken bij de Tweede Kamer. Zij kijkt wekelijks voor Brusselse Nieuwe in brievenbus van de Tweede Kamer naar de post uit Brussel. Elke week de column van Mendeltje van Keulen in je mailbox ontvangen? Abonneren kan hier voor slechts 1 euro in per maand. Daarmee levert u een bijdrage aan de onafhankelijke journalistiek en opinie over Europese zaken die Nederland raken.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie