‘Kwaliteit onderwijs in EU moet omhoog voor wederzijdse erkenning’

Onderwijs in Europa moet aan Europese standaarden voldoen. Pas daarna kan er gekeken worden naar wederzijdse erkenning tussen voorgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in verschillende lidstaten. Dat is de inzet van Nederland tijdens onderhandelingen met lidstaten over wederzijdse erkenning van opleidingen. Mbo diploma’s worden niet overal in Europa erkend. Wederzijdse erkenning Hbo- en … Continued

Europese Rekenkamer: ‘Lidstaten hebben Europees geld voor digitaal onderwijs niet goed benut’

Scholen en onderwijsinstellingen hebben onvoldoende gebruik gemaakt van Europees geld om te digitaliseren. Dat concludeert de Europese Rekenkamer. Ondanks de beschikbaarheid van Europees geld zijn er nog steeds scholen die te weinig digitale apparatuur hebben. Digitalisering Al voor de coronapandemie ondersteunde de Europese Commissie scholen en onderwijsinstellingen door geld beschikbaar te maken om te digitaliseren. … Continued

Post uit Brussel: Europees actief in samenspel

Onderwijs regelen we zelf, besloten de landen ooit in het EU-verdrag. Nederland was lang pleitbezorger van dat ‘subsidiariteitsbeginsel’. Maar Europese afspraken en fondsen sturen innovaties, de arbeidsmarkt van de toekomst en hoe we jongere generaties daarop voorbereiden. Twee Europese adviezen aan het kabinet, van de Onderwijsraad (‘Actief in Europa’) en de Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie (‘Strategisch Samenspel’), vielen met een plof op de mat bij de Tweede Kamercommissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).