Spaanse voorzitter wil “Europese waarden” promoten in het onderwijs

De Spaanse voorzitters van de EU kwamen vandaag hun plannen in verband met sociale zaken en onderwijs toelichten in het Europees Parlement.

3 min. leestijd
Bron foto: iStock

Het is een traditie: in het begin van het politieke jaar komen de kersverse voorzitters van de EU naar het Europees Parlement om hun beleidsprioriteiten toe te lichten. Het was vandaag onder meer aan de Spaanse minister voor Onderwijs Pilar Alegría en de minister voor Sociale Zekerheid José Luis Escrivá om de spits af te bijten.

Vlak voor het zomerreces droegen de Zweden het stokje van het EU-voorzitterschap over aan Spanje. Het land leidt nu een half jaar lang de Raad van de Europese Unie. In de Raad komen vakministers samen om over Europese wetten te stemmen. De voorzitter speelt daarin een belangrijke rol: hij bepaalt de agenda van de bijeenkomsten en op die manier wat voorrang krijgt in de Brusselse wettenfabriek. Ook leidt de voorzitter de onderhandelingen met het Europees Parlement.

STEM voor meisjes

Onderwijsminister Alegría wil fors inzetten op de Europese Onderwijsruimte, een plan om ook op het vlak van onderwijs zo veel mogelijk de grenzen tussen de lidstaten uit te wissen. “We willen ervoor zorgen dat die Europese Onderwijsruimte iets echts en tastbaars wordt”, stelt Alegría. Een wetgevingspakket dat zorgt voor de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties (zoals diploma’s) tussen lidstaten, speelt volgens de minister daarin een sleutelrol. Tegen 2025 moet de Europese Onderwijsruimte af zijn, volgens de minister. 

Verder wil Alegría dat de EU zich hard inzet om STEM-opleidingen (wetenschappen, technologie, wiskunde, enz.) bij meisjes te promoten. “Daarvoor zullen we ook een conferentie organiseren in Madrid, die pleit voor een internationale alliantie voor STEM-opleidingen voor vrouwelijk talent.”

Tot slot vertelt Alegría dat ze haar best wil doen om een pakket erdoor te krijgen dat “Europese waarden” en “democratisch burgerschap” in het onderwijs moet promoten. “Het onderwijs heeft een cruciale rol in de Europese integratie.”

Minimumloon

Later op de dag was het de beurt aan minister voor Sociale Zekerheid José Luis Escrivá. Hij vertelt de Europarlementariërs dat “een inclusiever Europa met een graduele uitrol van sociaal beleid de enige manier is om Europa welvarender en duurzamer te maken.” Vooralsnog valt sociaal beleid vaak onder het mandaat van nationale overheden. 

Daarvoor wil Escrivá allereerst de Europese systemen die voor sociale bescherming zorgen, versterken. Concreet verwijst hij daar naar betere sociale bescherming voor zelfstandigen. Zo komt er een Europese wet aan die schijnzelfstandigheid moet aanpakken onder platform-medewerkers, zoals Uber-chauffeurs. Ook maakt Escrivá zich hard voor een Europees minimumloon.

Daarnaast stelt Escrivá dat bestaande sociale zekerheidssystemen beter gecoördineerd moeten worden. In snel veranderde tijden, waarin steeds meer mensen thuiswerken, is dat broodnodig volgens hem. Maar ook om bijvoorbeeld fraude tegen te gaan. Daarnaast is betere sociale zekerheid voor grenswerkers een prioriteit voor de Spaanse voorzitter.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie