“Zeer onwaarschijnlijk” dat EU klimaatdoelen voor 2030 gaat halen

In een nieuw, alarmerend rapport stelt de Europese milieuwaakhond EEA dat de EU het grootste deel van de doelstellingen uit de Green Deal niet gaat halen. Er is “meer actie” nodig, en snel ook.

3 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Eurocommissaris voor Klimaat Wopke Hoekstra concludeerde eergisteren nog vrolijk dat we op de goede weg zijn om de klimaatambities te verwezenlijken. De Europese milieuwaakhond EEA lijkt daar toch minder gerust op.

In het eerste van wat een reeks monitoringsrapporten moet worden over de voortgang van de EU wat betreft de duurzaamheidsdoelen voor 2030, is de waakhond zeer kritisch. Vooral van de doelen voor energie, duurzaam materiaalgebruik en landbouw lijkt het “erg onwaarschijnlijk dat ze zullen worden bereikt.”

Spoed vereist

Om sommige doelen van de Green Deal te halen, moet er wel twee tot negen keer sneller gewerkt worden in vergelijking met de afgelopen tien jaar. De situatie is dus ernstig, aldus het EEA.

“Lidstaten moeten dringend meer maatregelen nemen om de milieu- en klimaatambities van Europa tegen 2030 te verwezenlijken”, stelt Leena Ylä-Mononen, uitvoerend directeur van het EEA.

“De uitvoering van de bestaande wetgeving moet beter. Daarnaast zijn er meer investeringen in toekomstbestendige technologieën nodig en moet duurzaamheid centraal staan in al het beleid.”

Subsidies

Gelukkig zijn er toch ook nog een paar lichtpuntjes. Zo acht het EEA de kans erg groot dat het aandeel van de groene economie zal blijven groeien. Ook zal bij de huidige gang van zaken het aantal vroegtijdige sterfgevallen door luchtvervuiling afnemen.

Daarnaast is er gekeken naar hoe de andere doelen toch binnen het vizier kunnen blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hogere uitgaves aan milieubescherming, principes als ‘de vervuiler betaalt’ en het afschaffen van subsidies op fossiele brandstoffen.

Het EEA verwacht dat veel van deze voorwaarden wel gehaald kunnen worden. Al lijkt het erg onwaarschijnlijk dat de subsidies voor fossiele brandstoffen op korte termijn zullen worden afgeschaft. De meeste EU-lidstaten hebben hier nog geen concrete plannen voor.

En nu?

Nu blijkt dat de EU verre van op koers ligt om de Green Deal-doelstellingen te halen, zal er een tandje bij moeten worden gezet.

Volgens de Europese Commissie is dat ook het handvat dat de rapporten moeten bieden. “Ze zullen worden gebruikt als basis voor communicatie op verschillende bestuursniveaus over de vraag of onze acties ambitieus genoeg zijn.”

Nu ligt de bal dus weer in Brussel. En nu daar het huidige mandaat van de Europese Commissie ten einde loopt, is het nog maar de vraag hoeveel speelruimte er nog is voor strengere regelgeving. Mogelijk geven de aankomende Europese verkiezingen daar meer helderheid over.

Van gas uit Groningen tot de klimaatplannen van Eurocommissaris Wopke Hoekstra: elke vrijdag ontvang je een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de nieuwsbrief Klimaat & Energie. Abonneer je hier.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie