Verbod op ritueel slachten is toegestaan

1 min. leestijd
Judge gavel and scale in court. Library with lot of books in background

Het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft een verbod op onverdoofd slachten goedgekeurd.

In Vlaanderen en Wallonië geldt al jaren een verbod. Hiertegen maakten joodse en islamitische organisaties bezwaar. De organisaties beweerden dat het discriminerend is en dat het verbod hun vrijheid van religie inperkt. Ze mogen namelijk niet meer slachten volgens hun religieuze voorschriften.

Het Hof in Straatsburg oordeelt nu dat er geen sprake is van discriminatie of schending van vrijheid van religie. Het Hof acht het verbod gerechtvaardigd omdat dit het welzijn van dieren beschermt.

Met deze uitspraak is ook in Nederland de deur opengezet voor een verbod. De Partij voor de Dieren streefde al langer tevergeefs naar een verbod op onverdoofd slachten in Nederland. De voorstellen hebben het nooit gehaald omdat een meerderheid in de Tweede Kamer zo’n verbod als discriminerend beschouwt.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie