Tweede Kamer wil een speciaal Poetin-tribunaal

2 min. leestijd
Epic warrior

De commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft zijn handtekening gezet onder een oproep van het Britse Lagerhuis om een internationaal tribunaal op te richten om de Russische president Poetin te berechten. De Engelstalige verklaring is in handen is van Brusselse Nieuwe. Daarin staat dat er, naast het onderzoek dat de aanklager van het Internationaal Strafhof is gestart, ook een speciaal Oekraïne-tribunaal moet komen om Russische misdaden te berechten.

Met een verwijzing naar het VN-handvest stellen de politici dat de Russische invasie een schending is van het internationaal recht. Volgens de tekst zouden naast Poetin zelf ook de andere militaire en politieke leiders van Rusland moeten worden berecht voor het ‘deelnemen aan de besluitvorming om een illegale oorlog te starten’. 

Internationaal Strafhof schiet tekort

“Wij erkennen dat het Internationaal Strafhof jurisdictie heeft om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te berechten die plaatsvinden op het grondgebied van Oekraïne”, constateren de opstellers. 

Maar het Strafhof zou geen rechtsmacht hebben over de besluitvorming die voorafging aan de invasie. Door een speciaal tribunaal op te richten, moet het mogelijk worden om de Russische leiding te berechten voor het besluit om een aanvalsoorlog te beginnen.

“We roepen op dit tribunaal zo snel mogelijk op te richten en de opdracht te geven om bewijs te verzamelen, inclusief het in kaart brengen financiële en andere middelen die worden gebruikt bij het uitvoeren van de misdrijven”, staat in de verklaring.

Onduidelijk wie een Poetin-tribunaal kan oprichten

De tekst laat in het midden wie het tribunaal zou moeten oprichten. In 1993 werd het Joegoslavië-tribunaal in het leven geroepen door een resolutie van de VN-Veiligheidsraad. Omdat Rusland daarin een vetorecht heeft, ligt het niet voor de hand dat de Veiligheidsraad nu een Poetin-tribunaal zal oprichten.

Naast de vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie steunen PvdA, GroenLinks, Volt en BBB de oproep. Daarmee is er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer om een nieuw internationaal tribunaal op te richten. Naast de Tweede Kamer heeft het Britse Lagerhuis de tekst voorgelegd aan andere parlementen. Het is op dit moment onbekend hoeveel handtekeningen de Britten hebben verzameld.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie