Nieuw Europees agentschap voor asielzaken

1 min. leestijd
(Bron fot: iStock)

De Europese Unie is weer een agentschap rijker. Aan de lijst met meer dan veertig agentschappen kan sinds vandaag het Asielagentschap worden toegevoegd. De taak is simpel: het bijstaan van lidstaten bij de asielprocedure. Het op Malta gevestigde agentschap geeft juridisch advies aan lidstaten, maar helpt ook bij de registratie van asielaanvragen en levert tolken.

Europees Parlementslid Jeroen Lenaers van het CDA is blij dat het nieuwe agentschap er is. “Dit najaar stijgen de aantallen asielzoekers weer en ondersteuning is meer dan wenselijk.” Hij ziet het aantal aanvragen hard oplopen en ook de wachttijden op een uitspraak. “De mensen die zich melden moeten zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn om schrijnende situaties te voorkomen.”

Nederlanders

Bij het nieuwe agentschap gaan 24 Nederlanders werken. In totaal heeft het Asielagentschap de beschikking over ongeveer 500 experts, die naar de lidstaten kunnen worden uitgestuurd als de nood aan de man is.

Lenaers hoopt dat de komst van het nieuwe agentschap zorgt voor een doorbraak in de Europese Unie, zodat nog meer maatregelen genomen kunnen worden. “We moeten als Europa toch in staat zijn om met menselijke, efficiënte en werkbare oplossingen voor het migratievraagstuk te komen.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie