Frontex is in Servië om illegale immigratie halt toe te roepen

Servië en de Europese Commissie zijn het eens over het inzetten van de EU-grenspolitie, Frontex, in het land. Hiermee wil zowel de Commissie als Servië illegale immigratie en misdaad tegengaan. Veel immigranten van Afrika of het Midden-Oosten gaan via Servië door naar West-Europa. Volgens de nieuwe overeenkomst mag Servië Frontex-medewerkers inzetten onder eigen commando. Volgens … Continued

Europarlementariërs eisen actie na BBC-documentaire

Een aantal Europarlementariërs heeft een brief verzonden naar Eurocommissaris Johansson. Dit hebben ze gedaan naar aanleiding van de BBC-documentaire over de schendingen door de Griekse kustwacht. In de brief dringen de Europarlementariërs erop aan dat de Europese Commissie actie gaat ondernemen. Zo moet er een onafhankelijk onderzoek worden ingesteld naar de misstanden van de kustwacht. … Continued

Ministers praten over uitvoering van ‘historisch’ migratiepact

In Gent zijn de EU-ministers voor Migratie samengekomen om het nieuwe Europese migratie- en asielpact te bespreken. Het nieuwe pact werd eerder deze maand door het Europees Parlement goedgekeurd. De ministers hebben het met elkaar onder meer gehad over de uitvoering van de nieuwe migratieplannen. Niet alleen de lidstaten waren vertegenwoordigd bij de bijeenkomst, ook … Continued

Veel alleenstaande minderjarigen kloppen in Nederland aan voor asiel

Afgelopen januari deden er relatief veel alleenstaande minderjarigen een asielaanvraag in Nederland, namelijk 385. Daarmee ontving Nederland, na Duitsland, het hoogste aantal alleenstaande kinderen. De meesten van hen komen uit Syrië of Afghanistan. Dit blijkt uit nieuwe data van Eurostat. In vergelijking met vorig jaar komen er juist minder asielzoekers naar Nederland. Ook is Nederland … Continued

Aantal asielaanvragen in Nederland lager dan EU-gemiddelde

Migratie: het was het hete hangijzer bij uitstek bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar in 2023 lag het aantal asielaanvragen per miljoen inwoners in Nederland juist licht onder het EU-gemiddelde. Dat becijferde Eurostat. Wel steeg het aantal asielaanvragen met 8% ten opzichte van een jaar eerder.  Duitsland (31,4%), Frankrijk (13,8%) en Italië (12,4%) zijn de populairste … Continued