Nederlanders trekken in Brussel aan de bel voor natuurbehoud

3 min. leestijd

Sinds de coronapandemie en bijkomende lockdown zijn Nederlanders vaker in de natuur te vinden. En dat komt met een prijs: de natuur gaat gebukt onder massarecreatie en hoge stikstofwaarden. Zo ook in natuurgebied Meijendel en Berkheide. Toch lijkt de Nederlandse overheid daar niet op te reageren. Reden voor werkgroep ‘Hart voor Meijendel’ om een klacht in te dienen bij de Europese Commissie. Een primeur, want nooit eerder hebben Nederlanders deze weg naar Brussel bewandeld. 

Kwetsbare regio

De werkgroep, die bestaat uit een groep bezorgde burgers uit Wassenaar en Den Haag, heeft de Nederlandse regering meermaals gealarmeerd over de natuurschade in het gebied. Daar werd vervolgens niets mee gedaan.

“Onze sommatiebrief aan Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten werd nooit beantwoord. Zij schoof deze simpelweg door naar Gedeputeerde Berend Potjer van de Provincie Zuid-Holland, die verantwoordelijk is voor natuurbescherming. Van hem werd ook niets vernomen”, aldus Adrienne d’ Engelbronner, woordvoerder van de werkgroep. 

Niks concreet

Politici en bestuurders zouden inmiddels erkennen dat er sprake is van een probleem en de intentie hebben om dit op te lossen, maar volgens de werkgroep heeft dit nog niet geleid tot actie. Er zouden bovendien plannen zijn om de recreatie in het hart van dit waterwin-, en natuurgebied uit te breiden. Wat zou resulteren in een groei van het totaal aantal bezoekers. 

Dat er niks wordt ondernomen is volgens de werkgroep dan ook een schending van de Europese Habitatrichtlijn. De Nederlandse overheid is namelijk verplicht om het gebied te beschermen tegen vernieling en ‘verslechtering’. Daarnaast zou een beoordeling van de impact van recreatie op de natuur ontbreken. 

Natura 2000

Meijendel en Berkheide is een Natura 2000 gebied en geniet daardoor de hoogst mogelijke Europese beschermingsstatus. Nu na alle gesprekken niets is ondernomen, voelt de werkgroep zich genoodzaakt om de hulp van de Europese Commissie in te schakelen. 

De werkgroep hoopt dat de Europese Commissie de Nederlandse overheid zal wijzen op haar verantwoordelijkheid om in te grijpen: “Dit is het moment om voor onze kinderen en kleinkinderen het duinlandschap te behouden. Zet de natuur weer op één!”. Naast het verlagen van de stikstofdepositie, wil Hart voor Meijendel dat er oplossing komt om de gevolgen van de massarecreatie in het gebied te verminderen.

De Europese Commissie is belast met het toezicht op de uitvoering van Gemeenschapsrecht in alle Europese lidstaten. Wanneer zij een klacht ontvangen vanwege een (vermeende) schending van het Europees recht, kan de Commissie de betreffende lidstaat om uitleg vragen. Daarop kan een advies van de Commissie volgen en als dat niet wordt opgevolgd kan de zaak worden doorverwezen naar het Europese Hof van Justitie. Eindhalte van dit proces? Een flinke boete.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie