De jeugd heeft de toekomst

3 min. leestijd

Wat ziet de jeugd van tegenwoordig in het Europa van morgen? De Nederlandse ambassade in Brussel organiseerde een debat met jonge Nederlanders en Belgen. Wat bleek? De jongeren willen meer treinverbindingen, referenda over Europees beleid en sterke Europese bemoeienis bij crisissen als migratie en mensenrechtenschendingen. Maar ook bij de in Nederland vastgelopen woningmarkt.

Maatpak en gympen

“Een sterke en vooral duurzame Unie!” luidt het antwoord van de jongeren uit het grensgebied Nederland en België. In groepjes van drie bediscussieerden ze – in pak maar nog wel op gympen – verschillende stellingen. En dat ging niet zonder verbale slag of stoot. 

Hoewel een grote meerderheid van de groep het eens was met het uitbreiden van de Europese bevoegdheden in crisissituaties en volmondig werd geknikt dat referenda aan de basis moeten liggen van beleidsvorming in de Europese Unie, was er ook onenigheid: over de klimaatdoelen.

Vooral kernenergie, als alternatief voor fossiele brandstof, vormde een splijtzwam tussen de jongeren. Exact de helft van de groep ziet een groenere toekomst in een Europa voor zich met meer kerncentrales, terwijl de andere helft juist wijst op de risico’s van kernafval en het lange tijdspad dat gepaard gaat met het bouwen van centrales in het westen van Europa. 

“Een Unie die zich hard maakt voor de klimaatverandering, ja dat staat bovenaan het lijstje van veel jongeren”, zegt Giada Meens (17) uit Simpelveld. “Maar we moeten ook oog houden voor de migratiekwestie en LGBT-rechten, zeker na het voorval in Polen”. 

Voor Giada is het duidelijk: “Ik, en ik denk meer leeftijdsgenoten, hebben niet het gevoel dat de EU daar streng genoeg heeft opgetreden. Soms lijkt het of er te weinig consequenties volgen op dit soort situaties en dat knaagt aan ons vertrouwen”. 

Sneltrein naar succes

Eensgezindheid is er wel over de uitbreiding van het netwerk voor hogesnelheidstreinen in de Europese Unie als alternatief voor het vlieg-, en auto-verkeer. De trein is volgens de jongeren dé manier om klimaatneutraal reizen in Europa te verwezenlijken. De aanwezigen zien het liefst dat de uitbreidingen op het Europese spoor niet te lang op zich laten wachten.

Enkele sprekers, zoals Jasper Schreurs (17) uit Genk, geven aan dat de belangrijkste opdracht van de EU is om iedereen samen te houden. “Voor mij is het van belang dat de EU meer eendracht creëert tussen landen, tussen jongeren”.

Woningmarkt

Achter de schouder van Jasper, knikt Maxim Ruigrok (16) uit Venray: “We moeten Polen erbij houden!” Op de vraag hoe, antwoordt hij met een glimlach: “Met een efficiënter Europees beleid. Al moet ik toegeven dat ik niet precies weet waar dat dan moet gebeuren”. Op de vraag waar Europa zich het beste mee bezig kan houden de komende jaren, antwoordt Maxim: “Met de woningmarkt, in Nederland is die helemaal om zeep”. 

Hoewel Maxim, als 16-jarige, waarschijnlijk voorlopig nog niet te maken krijgt met de woningkwestie, lijkt hij zich er wel van bewust. En dat typeert de jongeren die op de ambassade aan het woord waren: ze staan misschien op gympen maar zijn niet bang van het pak. Ze denken mee, ze denken vooruit. Kortom, ze weten wat ze willen.

Het jongerendebat is onderdeel van de Conferentie over de Toekomst van Europa, een door burgers aangestuurde reeks debatten en discussies waar Europeanen hun visie op Europa kunnen delen. Dat gebeurt ook digitaal, zo reageerden in Nederland al duizenden mensen op de online tool ‘Kijk op Europa’. De eerste resultaten daarvan werden gisteren door Wepke Kingma, Nederlands gezant voor de Conferentie over de Toekomst van Europa, gepresenteerd tijdens een plenaire vergadering van de EU-toekomstconferentie. 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie