Minder Europa in de sport, meer op veiligheid

3 min. leestijd
Close up of hands typing on laptop. Night work concept.

Nederlanders willen dat de Europese Unie een sterker front vormt op vlak van buitenlandse dreigingen. Zo is de ruime meerderheid (68%) van de ondervraagden het eens met de vraag of de veiligheidsdiensten van Europese lidstaten nauwer moeten samenwerken. Ook denkt 66% dat het verstandig is voor de Europese Unie om in de toekomst een sterker blok te vormen om zo weerstand te bieden tegen andere grootmachten zoals de Verenigde Staten, Rusland en China.

Veiligheid in de online wereld behouden en versterken, is voor de meeste Nederlanders ook een taak voor de Europese Unie. Naast het beschermen van de privacy van consumenten wil het merendeel van de ondervraagden dat de EU zich inzet om online aankopen veilig te maken.

Het kabinet heeft Nederlanders opgeroepen om hun mening te geven over de Europese Unie in de nationale burgerdialoog ‘Kijk op Europa’. Meer dan 10.000 Nederlanders gaven hun visie op het Europa van vandaag en morgen via panelgesprekken, online vragenlijsten en stellingen. Eerder deze week verscheen het eerste verslag met de tussentijdse resultaten.

Klimaat centraal

Een ruime meerderheid van de ondervraagden antwoordde dat de Europese Unie de leider moet zijn in de strijd tegen klimaatverandering. In dezelfde categorie, wil een meerderheid niet dat Europese lidstaten op eigen houtje mogen bepalen hoe ze het milieu beschermen.

In de consultatie worden verschillende plannen naar voren geschoven om klimaatverandering tegen te gaan. De Europese Unie moet volgens Nederlanders vooral investeren in duurzame industrie, schone energie en de ‘Van boer tot bord’-strategie. Met dat laatste mikt de EU op gezond en betaalbaar voedsel voor heel Europa.

Economie

De eerste resultaten tonen ook aan dat de meeste Nederlanders willen dat de Europese Unie zich mengt in de economie. Zo zou de Unie bedrijven kunnen stimuleren om vaker samen te werken, de werkgelegenheid te bevorderen en bovenal meer geld uitgeven aan duurzame economie. 

De migratieproblematiek moet volgens de eerste resultaten ook hoog op Europese agenda blijven staan. Zo stemmen de meeste ondervraagden in met een betere grensbescherming aan de rand van Europa en de komst van een Europese immigratiedienst die vluchtelingen eerlijk verdeelt over alle lidstaten. 

Minder

Toch zijn er ook sectoren waar Nederlanders minder inmenging van de Europese Unie willen. De sport- en cultuursector behoeven volgens het merendeel van de ondervraagden geen speciale aandacht van de Unie. In beide sectoren zou Europa niet eens aan de slag moeten gaan, aldus de meerderheid van de Nederlanders die hebben geantwoord op de vragenlijsten.

Deelnemen aan ‘Kijk op Europa’ kan nog altijd: je kunt tot 14 november antwoorden op de online vragenlijst of je aanmelden voor dialogen over specifieke thema’s zoals migratie of klimaatverandering. De consultaties vinden plaats in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa. De eerste resultaten worden daarom samen met de inbreng vanuit andere EU-landen aan het einde van de maand besproken tijdens een plenaire vergadering van de Conferentie in Straatsburg. De eindresultaten worden in het voorjaar van 2022 besproken, de aanbevelingen die daaruit volgen worden in de toekomstplannen van Europa verwerkt.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie