Rapport Boer-tot-Bord 6 maanden achtergehouden

2 min. leestijd
Farmer standing beside his blue tractor with his fork

Een rapport van de Europese Commissie over de effecten van de Boer-tot-Bord strategie blijkt een half jaar onaangeraakt op de plank te hebben gelegen. En dat terwijl de onderzoekers rampzalige gevolgen voorzien, zoals misoogsten en groeiende afhankelijkheid van import als gevolg van de doelen die in de strategie staan. Boer-tot-Bord staat voor het streven dat boeren rechtstreeks aan consumenten leveren en zo een betere prijs voor hun producten krijgen.

In de onderhandelingen over de Boer-tot-Bord strategie van Frans Timmermans werd er volgens Bert-Jan Ruissen (SGP) maandenlang gehamerd op de doelen. “Maar een rapport over hoe slecht zijn strategie uitpakt, houdt hij zes maanden stil,” zegt Ruissen.

De Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid van het Europees Parlement ging begin september akkoord met het voorstel voor de strategie. Het achtergehouden effectrapport komt nu pas komende maandag, morgen, ter sprake in de Europarlementscommissie voor Landbouw.

Onder de pet houden

Bert-Jan Ruissen (SGP), die tegen de Boer-tot-Bord strategie stemde, vindt de handelwijze van Timmermans schandalig. “Het onder de pet houden van het onderzoek vind ik echt niet kunnen. De onderste steen moet boven.”

Ook Esther de Lange (CDA) vindt de actie van Timmermans niet bevorderlijk als je uiteindelijk met een brede constructieve meerderheid boeren wilt meenemen om te verduurzamen. “Zeker als het stappen zijn die een verslechtering van je inkomenspositie zullen opleveren,” voegt ze eraan toe.

“We moeten dit rapport serieus nemen en ervoor zorgen dat we op zo’n manier verduurzamen dat het de boer wel een eerlijke prijs oplevert,” zegt de Lange. Verder is ze van mening dat de conclusies van het onderzoek meegenomen moeten worden voordat de strategie uitgewerkt wordt in concrete maatregelen.

Grote consequenties voor de voedselproductie

VVD’er Jan Huitema vindt net zoals Ruissen dat er diepgaand onderzoek nodig is. Hij werkt daarom met meerdere fracties aan een amendement om ervoor te zorgen dat het effectrapport naar buiten komt. En dat gaat volgens hem zeker lukken.

Huitema vindt het belangrijk dat er veel meer informatie komt over de Boer-tot-Bord strategie. “Er zijn meerdere instanties die ook onderzoek hebben gedaan”, zegt Huitema. “Er staat overal dat het grote consequenties heeft op de voedselproductie in Europa.”

De Boer-tot-Bord strategie maakt deel uit van de klimaatplannen van Eurocommissaris Frans Timmermans. De strategie richt zich op de manier waarop het EU-beleid aangepast kan worden om de transitie naar milieuvriendelijk produceren te versnellen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie