Het VVD-verkiezingsprogramma: Wat zegt de partij over de Europese Unie?

De verkiezingsprogramma’s voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen beginnen langzaam binnen te druppelen. Brusselse Nieuwe neemt een kijkje naar wat de partijen zeggen over de EU.

3 min. leestijd
(Bron foto: VVD)

De VVD presenteerde vandaag het concept-verkiezingsprogramma voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in november. ‘Ruimte geven. Grenzen Stellen’ is de naam van het programma dat vooral grip probeert te krijgen op migratie. Juist het onderwerp waar het kabinet onlangs over gevallen is.

En migratie is per definitie een Europees onderwerp. In het programma verwijst de VVD dan ook naar een hoop Europese regels en procedures die met migratie te maken hebben. Deze Europese regels nemen we onder de loep:

Asielzoekers

De VVD wil een Europees asielstelsel. Vooral belangrijk: de instroom beperken. En dat kan door een aantal dingen. Deals sluiten met derde landen zoals de EU ooit met Turkije deed en recent met Tunesië. In ruil voor geld, in EU-jargon: ‘economische steun’, houden doorstroomlanden vluchtelingen in eigen land. Daarnaast moet Europese wetgeving aangescherpt worden, vindt de VVD, bijvoorbeeld als het gaat om de screening van kansloze asielzoekers. En al die dingen moeten gebeuren aan de buitengrenzen van de EU. Ook mag Europees grensbewakings-agentschap Frontex meer ingezet worden van de VVD en hoeven drones en hekken om de Europese buitengrens te bewaken niet geschuwd te worden.

Migratie schemert ook door in het uitbreidingsbeleid van de EU dat de VVD voor ogen heeft. “De Kopenhagen-criteria [voor toetreding] en de staat van de rechtsstaat zijn leidend bij de beslissing of een land lid mag worden”, aldus de VVD. Traditioneel moeten landen voldoen aan enkele regels die economische daadkracht. De VVD wil echter ook dat nieuwe EU-landen hun visumbeleid in lijn brengen met dat van de EU. Op die manier moet voorkomen worden dat vluchtelingen alsnog de rest van de EU binnenkomen, omdat één land ‘te makkelijk’ visa weg geeft.

De portemonnee

Naast migratie maakt de VVD zich ook druk over de spendeer-gewoonten van andere EU-landen maar ook de Europese instanties. “De EU-lidstaten en de EU-instituten geven al jaren te veel geld uit en houden zich niet aan financiële regels die we in EU-verband met elkaar hebben afgesproken”, aldus de VVD. De VVD wil dus een sterkere begrotingsdiscipline. Er moet door ander landen en Europese instanties dus minder uitgegeven worden. Schulden moeten omlaag en de Europese Commissie moet sneller optreden als landen de afspraken niet nakomen.

Defensie

Een Europees leger, zoals Duitse Europarlementariër en voorzitter van de christendemocratische EVP Manfred Weber onlangs nog voorstelde, ziet de VVD niet zitten. De defensie van Nederland en Europa gaat gepaard met goede samenwerking binnen de NAVO. Dat is het ‘fundament’ volgens de VVD. Geen Europees leger dus, maar wel meer samenwerking door bilateraal gezamenlijke eenheden op te richten. Dat gebeurt al deels met Nederlandse militaire eenheden en Duitse.

De EU speelt alleen een ondersteunende rol in de ogen van de VVD. Militair transport kan door de EU makkelijker gemaakt worden door regels aan te passen en ook kan de defensie-industrie een boost krijgen vanuit de Europese instanties.

Nog niet af

Let op, dit is nog niet het definitieve verkiezingsprogramma. Het gaat nu om een concept. Leden van de VVD kunnen de komende tijd nog commentaar geven op het concept-verkiezingsprogramma. Eind september wordt op een algemene ledenvergadering definitief over het programma gestemd.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie