Europarlementariërs oogsten zorgen en welwillendheid bij boeren

Een delegatie Europarlementariërs kwam deze week naar Nederland om te spreken met de land- en tuinbouw. Deze sector staat voor grote uitdagingen en speelt een belangrijke rol in de Europese plannen voor het herstellen van de natuur.

3 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

De delegatie van drie Nederlandse Europarlementariërs, Bert-Jan Ruissen (SGP), Jan Huitema (VVD) en Annie Schreijer-Pierik (CDA), en de Duitse Europarlementariër Norbert Lins (christendemocraat) bezochten de afgelopen dagen verschillende boerenbedrijven in ons land. “Goed beleid begint bij luisteren, dus dat hebben we gedaan afgelopen dagen”, aldus Ruissen.

Wat ze hoorden tijdens de gesprekken met onder andere fruittelers en akkerbouwers, was dat ze wel meewillen in de verduurzaming en de groene transitie, maar zorgen hebben over de wetgeving en de manier waarop.

Bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van pesticiden. “Iedereen wil er minder gebruik van maken. Alleen als er een noodsituatie is door een ziekte of plaag, moeten er wel mogelijkheden zijn om in te grijpen volgens de fruittelers”, vertelt Ruissen.

Haalbaarheid en draagvlak

Ook de haalbaarheid van de klimaatplannen uit de Green deal baren boeren zorgen. “Het gaat ze soms te snel. De discussie in Nederland over het jaartal van 2030 of 2035 voor stikstofvermindering is daar een voorbeeld van, maar ook Europese plannen zijn soms te ambitieus hoorden we deze dagen”, vertelt Ruissen. “Boeren hebben soms nog niet de middelen of zitten met bepaalde regelgeving waardoor ze soms niet kunnen wat we wel van ze willen.”

“Het is belangrijk om deze punten mee te nemen. Het zet de haalbaarheid van de gestelde doelen op het punt van natuurherstel en klimaat onder druk. Het beleid komt van bovenaf en is vaak gericht op inperking, terwijl we juist de ondernemers en boeren moeten stimuleren en belonen om over te schakelen.”

Balans vinden

De Europarlementariërs spraken met de landbouwsector. Aan de andere kant is er het verhaal van de verslechtering van de natuur waar boeren een rol in spelen. “Het is aan ons om goede wetten te maken in Europa met een balans tussen de economische, sociale en ecologische factoren”, vertelt Lins.

“Het is ook niet het een of het ander, zwart of wit. Niemand die wij spraken, vond de klimaatdoelen niét relevant. Het doel staat buiten kijf. Tegelijkertijd is het aan ons om de aandachtspunten van deze sector in het debat mee te nemen. De punten vanuit de sector nemen wij dan weer mee in het debat. We zijn immers ook verantwoordelijk voor de voedselveiligheid en voedselzekerheid.”

Adema afwezig

Op het programma stond ook een gesprek met minister van Landbouw Piet Adema, maar dat ging niet door. Adema had het te druk met de onderhandelingen over het landbouwakkoord. Wel spraken de Europarlementariërs ter vervanging met een hoge ambtenaar van het ministerie.

Abonneer je op onze nieuwsbrief Landbouw & Visserij en ontvang elke maand een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie