Eerste Kamer akkoord met Europese Open Data Richtlijn

2 min. leestijd
General Data Protection Regulation (GDPR) padlock on european union flag

Gisteren heeft de Eerste Kamer een debat gevoerd met demissionair staatssecretaris Alexandra Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering. De Eerste Kamer debatteerde over een voorstel om de Europese Open Data Richtlijn om te zetten in Nederlandse wetgeving. Deze richtlijn heeft betrekking op materiaal in het bezit van openbare lichamen in EU-lidstaten zoals ministeries en decentrale overheden. Het wetsvoorstel is na het debat zonder stemming aangenomen. De Tweede Kamer ging in maart van dit jaar al met ruime meerderheid akkoord met het wetsvoorstel. 

De richtlijn inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie is in 2019 al door het Europees Parlement en de Europese vakministers aangenomen. De lidstaten moeten de richtlijn hierna nog omzetten in nationale wetgeving. Het hergebruik van open data moet gemakkelijker en goedkoper worden door deze nieuwe wetgeving. Partijen buiten de overheid om kunnen deze openbare data gebruiken om diensten of goederen te produceren. Dat zou de digitale innovatie moeten bevorderen. Een voorbeeld hiervan zijn filemeldingen in apps. Rijkswaterstaat beheert de gegevens over de wegen en deelt deze met bepaalde navigatie-apps, zodat men weet waar files staan en hoelang de reistijd is. 

Met deze wet moet het voor burgers ook makkelijker worden om te zien welke gegevens de overheid gebruikt voor de uitvoering van haar taken. Persoonsgegevens mogen overigens volgens de wet niet worden hergebruikt.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie