Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren: ‘Welzijn mens en dier is van wereldbelang’

Ook de Partij voor de Dieren doet opnieuw mee aan de Europese verkiezingen in juni. In het verkiezingsprogramma ‘Een plan van wereldbelang’ zet de partij zich in voor het klimaat, de mens en het dier.

3 min. leestijd

In aanloop naar de Europese verkiezingen publiceerde ook de Partij voor de Dieren (PvdD) haar concept-verkiezingsprogramma. ‘Een plan van wereldbelang’ heet het. Centraal staat het klimaat, en natuurlijk het dier. De PvdD wil klimaatverandering aanpakken en het welzijn van mens en dier centraal stellen. Vervuilers moeten betalen, kwetsbare groepen moeten gespaard worden.

Green Deal 1.5

De Europese Green Deal, het stokpaardje van oud-Eurocommissaris Frans Timmermans, gaat volgens de Partij voor de Dieren niet ver genoeg. De PvdD wil een Green Deal 1.5 die, in de woorden van de partij, “ons wél in staat stelt om binnen de grenzen van de aarde te leven”. De huidige Green Deal houdt volgens de PvdD niet genoeg rekening met de draagkracht van de aarde.

Onderdeel daarvan is een eerlijk klimaatbeleid. De PvdD wil vervuilers daadwerkelijk laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Zo moet het bewust beschadigen van ecosystemen strafbaar worden. Tegelijkertijd wil de PvdD kwetsbare groepen in Europa beschermen. Zij mogen niet de dupe worden van duurzame maatregelen.

Vooral belangrijk: de EU moet volgens de PvdD luisteren naar de onafhankelijke wetenschap. Niet naar de fossiele lobbyisten. Die hadden de afgelopen paar jaar een te grote vinger in de pap.

Dierenrechten

En dierenrechten komen natuurlijk ook aan bod in het verkiezingsprogramma van de PvdD. Volgens de partij leven miljarden dieren in erbarmelijke omstandigheden. Ze worden gefokt, verhandeld, gebruikt en gedood. De partij wil dat dierenrechten een plek krijgen in de EU-verdragen. Ook wil de partij lidstaten oproepen dierenrechten op te nemen in hun grondwet.

Om dit allemaal te bewerkstelligen is volgens de PvdD een Eurocommissaris voor dierenwelzijn nodig. Ook in het Europees Parlement wil de partij een commissie voor dierenwelzijn oprichten. Die moet gaan bepalen wat de dierenwelzijnsvoorschriften zijn. Nu doet de commissie Landbouw en Visserij dat nog.

Europese democratie

Een groot deel van de macht in Brussel ligt bij de Europese Commissie, stelt de PvdD. De partij noemt de Commissie een ondemocratisch bestuursorgaan, waar burgers en volksvertegenwoordigers nauwelijks vat op hebben. Dat moet anders, zegt de partij.

De PvdD wil dat het Europees Parlement initiatiefrecht krijgt. Dat zou betekenen dat Europarlementariërs wetsvoorstellen in kunnen dienen. Nu kan het Parlement de Commissie alleen vragen om een wet te maken, maar de Commissie is niet verplicht dat ook daadwerkelijk te doen.

Daarnaast moet Brussel transparanter worden. Vooral de EU-landen maken achter gesloten deuren en in achterkamertjes geheime afspraken. Wat de PvdD betreft worden vergaderingen tussen EU-ministers en hun teams openbaar en zijn die online te volgen. Ook de onderhandelingen tussen het Parlement en de EU-landen, de zogeheten trialoog-onderhandelingen, moeten live te volgen zijn.

Definitief

Het concept-verkiezingsprogramma wordt op het partijcongres van 24 maart aan de leden voorgelegd. Op die dag stemmen leden ook over de definitieve kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren.

Anja Hazekamp, nu al Europarlementariër namens de PvdD, staat bovenaan de concept-kandidatenlijst. Oud-Tweede Kamerlid Frank Wassenberg staat op plek twee. Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer, staat helemaal onderaan als lijstduwer.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie