Van conferentie naar conventie: de toekomst van Europa

Het Europees Parlement stemde vandaag voor het overnemen van de conclusies die werden getrokken in de Europese Burgertop. Wel of geen verdragswijzigingen?

2 min. leestijd
Conference on the Future of Europe.- Plenary II, EU in the World

De Conferentie over de toekomst van Europa, waarbij verschillende Europese burgerpanels de afgelopen maanden herhaaldelijk zijn samengekomen, heeft 325 voorstellen voor EU-hervormingen opgeleverd. Het Europees Parlement stemde vandaag met grote meerderheid over een omvangrijke resolutie waarmee de conferentie-uitkomsten omgezet worden naar een conventie. Waarom? Zodat de voorstellen omgeschreven worden naar Europese teksten – bijvoorbeeld verdragswijzigingen. Het is aan de regeringsleiders om hier vervolgens mee in te stemmen, maar er gaan al kritische stemmen op, ook uit Nederlandse hoek.

Deur staat open voor hervormingen

Zoals verwacht heeft het Europees Parlement ingestemd (467 stemmen voor, 141 tegen en 27 onthoudingen)met het omzetten van de conclusies van de Europese Burgertop naar verdragswijzigingen. De Commissie constitutionele zaken van het Europees Parlement zal voorstellen doen over hoe dat moet gebeuren. Met verdragswijzigingen kan de Europese Unie bevoegdheden opnemen over de nieuwe beleidsterreinen die door de Europese Burgertop waren voorgedragen.

Het gaat daarbij vooral om het opzetten van een gemeenschappelijk Europees leger en de hervorming van de verkiezingen van het Europees Parlement. Ook concludeerde de burgerpanels dat er een einde moet komen aan het vetorecht, het principe waarbij alle lidstaten het unaniem eens moeten zijn om een voorstel rond defensie of buitenlands beleid in Brussel erdoor te krijgen. Een meerderheid in het Europees Parlement geeft dus aan bereid te zijn de voorstellen van de Europese Burgertop ter harte te nemen.

Een gefaald experiment

Maar niet iedereen is tevreden met de manier waarop de Europese Burgertop is verlopen en hoe de resultaten ervan nu ook het beleid en de werkwijze van de Europese Unie zullen veranderen. Zo stelt Michiel Hoogeveen (JA21) op Twitter dat het een gefaald experiment is: “Burgers zijn gebruikt voor de ideeën van politici”. De Europarlementariër bezocht verschillende bijeenkomsten en concludeert dat deze naar een bepaalde (pro-Europese) richting werden geduwd.

Deze twijfels werden gedeeld door een van de twee Nederlandse deelnemers aan de Europese burgertop in Maastricht.  Er zou sprake zijn van gebrekkige begeleiding, selectieve opkomst (van vooral hoogopgeleide pro-Europese burgers) en ingewikkelde teksten. Reden voor Hoogeveen om samen met zijn Europese fractie, de ECR,  de zaal te verlaten toen op 1 mei, tijdens de slotvergadering, de conclusies van de Conferentie over de Toekomst van Europa werden aangenomen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie