Minister Dijkgraaf wil dat Brussel nog meer aandacht geeft aan gendergelijkheid

Dat laat hij weten aan de Tweede Kamer.

2 min. leestijd
Bron foto: iStock

Over twee weken zit minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) samen met zijn EU-collega’s voor een informele bijeenkomst over gendergelijkheid. Met de Europese verkiezingen voor de deur blikken de ministers terug op het genderbeleid van de Europese Commissie. Tegelijk blikken ze vooruit op die van de toekomstige Commissie.

Volgens Dijkgraaf is er werk aan de winkel. In politieke functies zijn mannen nog altijd oververtegenwoordigd. En één op de drie vrouwen in de EU krijgt nog altijd met fysiek of seksueel geweld te maken.

Eurocommissaris voor gendergelijkheid

In een brief aan de Tweede Kamer laat Dijkgraaf weten dat de EU volgens hem fors moet inzetten op gendergelijkheid. Zo wil het kabinet dat er bij de nieuwe Europese Commissie opnieuw een Eurocommissaris komt met gendergelijkheid in de portefeuille (vandaag is dat de Maltese Helena Dalli). En die Eurocommissaris moet voldoende financiële middelen krijgen.

Het kabinet vindt dat de Eurocommissaris “een sleutelrol” moet spelen “in het veiligstellen van gelijke rechten en kansen voor alle EU-burgers”. Ook moet die Eurocommissaris erop toezien dat in al het EU-beleid rekening wordt gehouden met gendergelijkheid. 

Wanneer de Commissie de gezondheid van de rechtsstaat in lidstaten onder de loep neemt, moet ze daarbij ook de gendergelijkheid en de gelijke rechten van lhbtiq+-personen in ogenschouw nemen, vindt het kabinet. En als dat nodig is, moet de Europese Commissie sancties opleggen.

Vooruitgang geboekt

Dijkgraaf schrijft wel dat onder de huidige Europese Commissie veel vooruitgang is geboekt op het vlak van gendergelijkheid. Zo bestaat de huidige ploeg van de Commissie voor het eerst uit evenveel vrouwen als mannen. En bij het opstellen van de Europese begroting houdt men nu rekening met de impact op gendergelijkheid. 

“Ook kwamen er meerdere Europese wetten die de gelijkstelling tussen de verschillende geslachten bevorderden. Denk aan de EU-wet inzake loontransparantie en het Europees quotum voor gendergelijkheid in de top van beursgenoteerde bedrijven.”

Abonneer je op de nieuwsbrief Democratie & Rechtsorde

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie