JA21 wil een beperkte EU die staat voor vrijheid en vrijhandel

Op 6 april stemmen JA21-leden over het conceptverkiezingsprogramma. Brusselse Nieuwe nam alvast een kijkje. JA21 wil de bevoegdheden van de EU beperken. Ze zou zich enkel moeten bezighouden met economie en handel.

3 min. leestijd
(Bron foto: Europees Parlement)

‘Vrijheid & Vrijhandel’, zo heet het concept-verkiezingsprogramma van JA21 voor de Europese verkiezingen van juni dit jaar. Een eurokritisch programma, maar wel met visie. Een visie op een beperkte Europese Unie die zich enkel bezighoudt met een aantal kerntaken: economische groei, welvaart en banen. De partij wil minder regeldruk uit Brussel en meer soevereiniteit voor de lidstaten. Het vetorecht moet overeind blijven.

Brusselse Nieuwe dook alvast het programma in. Hoe denkt JA21 over thema’s als migratie, economie en het functioneren van Brussel?

Vluchtelingen

De toestroom van illegale migranten hangt als een molensteen om de economische nek van de EU, stelt JA21. Illegale migranten brengen culturele verschillen mee. Door de opvang die ze nodig hebben, staan ze de economische vooruitgang van de EU in de weg, zegt de partij. Er moet dus iets gedaan worden aan de migratiestroom naar Europa. En hoewel het nieuwe EU-migratiepact een paar stappen in de goede richting zet, is het volgens de partij niet genoeg.

Er moet beter beleid komen om de Europese grenzen te sluiten voor illegale migranten. Wat JA21 betreft, doet de EU dat door een zeeblokkade op te werpen in de Middellandse Zee. Op dit moment is de route via de Middellandse Zee een van de meest gebruikte migratieroutes. Ook wil de partij stevige hekken en grensmuren aan de oostgrens van Europa.

Verder wil JA21 dat EU-landen het VN-vluchtelingenverdrag, waarin de rechten van vluchtelingen zijn opgenomen, op kunnen zeggen. Mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging moeten ook in de regio opgevangen worden.

De vrije markt

“De EU moet terug naar de kern”. Het is een zin die we vaker horen in debatten en verkiezingsprogramma’s. Voor JA21 betekent het vooral: terug naar de Europese Economische Gemeenschap (EEG), of zoals de partij het beschrijft: ‘terug naar een club van landen die op handelsgebied samenwerkten’. Nu is de EU een “protostaat”, een staat in wording, stelt JA21. Iets wat de partij niet wil.

In plaats daarvan wil JA21 meer aandacht voor economische groei. JA21 wil de gemeenschappelijke markt verdiepen zodat midden- en kleinbedrijven makkelijker toegang krijgen tot financiering en dus minder afhankelijk zijn van banken. Ook wil de partij een centraal punt waar Europese ondernemers terechtkunnen voor begeleiding of uitleg over nieuwe Europese wetten en subsidieregelingen.

Verder is het niet de taak van de EU om landen buiten Europa de les te lezen. Dat is het klassieke dilemma van de koopman of de dominee. JA21 kiest voor de koopman. Handelsverdragen moeten over handel gaan en niet over sociale of culturele rechten.

Minder bureaucratie

En om de EU van staat in wording terug te brengen tot de gemeenschappelijke markt, moet de organisatie in Brussel anders. De Europese Commissie, die nu 27 Eurocommissarissen telt, moet kleiner worden. Minstens de helft van de departementen (de zogeheten DG’s) kunnen weg. Ook de Europese Diplomatieke Dienst voor extern optreden, die diplomatieke banden onderhoudt tussen de EU en landen buiten de EU, en het EU-buitenlandbeleid leidt, is niet meer nodig.

Verder wil JA21 dat het Europees Parlement de deuren sluit in Brussel om permanent te vergaderen in het Franse Straatsburg. Op dit moment vergadert het Europees Parlement zowel in Brussel als in Straatsburg, en dat kost geld. En de Europarlementariërs zouden door de nationale parlementen gekozen moeten worden, vindt de partij, niet meer door de burgers.

Leden van JA21 kunnen op 6 april hun stem uitbrengen over het verkiezingsprogramma. Op diezelfde dag stemmen ze ook over de kandidatenlijst. Europarlementariër Michiel Hoogeveen staat vooralsnog bovenaan de conceptlijst.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie