Column: Post uit Brussel van waarde

De woordvoerders Sociale Zaken van de 20 fracties in de Tweede Kamercommissie, voorgezeten door Tunahan Kuzu, hadden deze week overleg over de binnengekomen brieven. Een brief om te beoordelen betrof de Nederlandse inzet voor een mededeling van de Europese Commissie over de vraag ‘wat is waardig werk’, en hoe je dat bevordert. Denk aan het voorkomen van misstanden in de handelsketen. Die brief moest op een andere stapel worden gelegd – Brussel houdt zich niet aan onze ministerie-indeling. Aan de initiatieven op dit vlak van de Nederlandse PvdA-Europarlementariër Lara Wolters wijdt de regering ondertussen weinig woorden.

3 min. leestijd


Het EU-voorstel ‘mededeling waardig werk wereldwijd’ was op 23 februari via de Haagse EU-postbus binnengekomen op het ministerie van Sociale Zaken. Daar hadden ambtenaren het voorstel samen met andere ministeries beoordeeld. Hun tekst was daarom op de brievenstapel van die Kamercommissie beland. Want de griffie van een Kamercommissie volgt in eerste instantie de ‘eerste ondertekenaar’ van een brief aan het parlement. Na enig gepuzzel werd het door de woordvoerders Sociale Zaken op de procedurevergadering van deze week verplaatst naar de werkvoorraad van hun collega-fractiegenoten die Buitenlandse Handel volgen: de Kamercommissie BuHa-Os. Die commissie, onder leiding van D66 Kamerlid Jorien Wuite, kwam ook deze week bijeen. Hun besluiten zijn nog niet online te lezen, maar zullen in dit concrete geval door vele lobbyisten van MKB, branches en sectoren worden gevolgd. Want welk Kamerlid spreek je als belanghebbende nu in welke Kamercommisse aan over dit heikele thema?

Elke dinsdag

De lezers van het ‘fiche’ over de Commissiemededeling Waardig Werk worden ondertussen verwezen naar andere post uit Brussel over hetzelfde prangende thema, gedateerd 23 februari. Dat was de concept-richtlijn gepaste zorgvuldigheid of ‘due diligence’. Dat is jargon voor de navraag die bedrijven moeten doen of spullen of diensten niet met kinderarbeid tot stand komen. Deze Europese richtlijn was qua impact belangrijker dan voornoemde ‘mededeling ‘ – want een richtlijn wordt een bindende Nederlandse wet. De concept-richtlijn was ook op 23 februari gepresenteerd. In dit geval ging het ministerie van Economische zaken aan de slag met een eerste beoordeling van de tekst, die straks wordt onderhandeld in de ‘Raad voor Concurrentievermogen’. Die beoordeling gebeurt gelukkig altijd samen met de andere 12 ministeries. Elke dinsdag beoordeelt onder voorzitterschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken een interdepartementale werkgroep nieuwe commissievoorstellen.

Wat betekent nieuwe EU-wetgeving op het terrein van ‘due diligence’ voor Nederland? De Sociaal Economische Raad wijdde aan de vraag een webinar dat alle Kamerleden, griffiers en andere stakeholders kunnen terugzien. Bij die bijeenkomst over de EU-wet met ruim driehonderd belangstellenden – de bedrijfswet raakt duidelijk veel sectoren en branches – sprak ook Europarlementariër Lara Wolters. Zij wordt in de Europese pers als initiatiefnemer van de wetsvoorstel ‘due diligence’ gehuldigd en bleef daar jarenlang op hameren, hoewel het schrijfproces binnen de Europese Commissie de nodige hordes kende.

Nederlandse inzet

Maar in het fiche wordt het noeste voorwerk van deze Nederlandse PvdA-Europarlementariër als een korte toevalligheid aangehaald (‘Het Europees Parlement (EP) heeft nog geen officiële positie ingenomen over het richtlijnvoorstel. Wel stemde het EP op 10 maart 2021 in met een eigen-initiatiefrapport (…), dit rapport ging verder dan het voorliggende voorstel “). De eerste Nederlandse inzet voor de onderhandelingen over toekomstige EU-wet Due Diligence dateert van 9 april. Die inzet (positief met kanttekeningen) ligt nu op de brievenstapel bij de woordvoerders Buitenlandse Zaken.

Uw columnist van ‘Post uit Brussel’ kon ook na noest klikwerk op de websites van de verschillende Kamercommissies op het moment van schrijven nog niet teruglezen of deze Kamerleden de brief van Minister Hoekstra ook zullen verplaatsen naar de collega’s van Buitenlandse Handel. Een beleidsterrein binnen hetzelfde ministerie, maar met een andere minister, van een andere partij, die door andere fractiegenoten wordt gecontroleerd. Het zou voor het overzicht fijn zijn als bij ‘Buha-OS’ daar de hele stapel ‘EU due diligence’ terecht komt. Hoe dan ook zal er nog veel doorverwijzing en afstemming nodig zijn voordat het belang van waardig werk op alle stapels doordringt.

Mendeltje van Keulen is onder meer praktijkprofessor Europa bij de Haagse Hogeschool. Van 2011 tot 2017 was zij griffier Europese Zaken bij de Tweede Kamer. Zij leegt voor Brusselse Nieuwe regelmatig de brievenbus van de Tweede Kamer en legt Europese voorstellen bovenop de stapel.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie