Burgers geven 90 aanbevelingen over de toekomst van Europa

4 min. leestijd
Conference on the Future of Europe (CoFoE) – Citizens’ panel 2 – Plenary session

De Conferentie over de toekomst van Europa is een gezamenlijk initiatief van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie waarbij Europese burgers de hun mening geven over het Europa van morgen in een reeks debatten en discussies. Vervolgens zullen de drie instellingen proberen om met die aanbevelingen aan de slag te gaan.

4 burgerpanels, 8 vergaderingen, 800 burgers en maandenlang vergaderen. Wat levert dat op? 90 aanbevelingen voor de Europese Unie over rechtsstaat, veiligheid, klimaat en gezondheid. Deze worden door vertegenwoordigers van het panel op 21 en 22 januari gepresenteerd aan het Europees Parlement in Straatsburg. Wat moet er volgens de deelnemers van de Conferentie over de Toekomst van Europa in de toekomst op tafel liggen?

Op het lijstje

Staan aanbevelingen die gelinkt worden aan vijf thema’s: rechten en non-discriminatie, democratie en rechtstaat, de hervorming van de Europese Unie, Europese identiteit en tot slot burgerparticipatie. Binnen deze vijf thema’s hebben de deelnemers gestemd over de verschillende aanbevelingen, waarbij een percentage van minstens 70% behaald moest worden om op de definitieve lijst te komen. Hierdoor zijn uiteindelijk drie aanbevelingen afgevallen. 

Concrete voorstellen zijn het sanctioneren van bedrijven die gegevensbeschermingsregels schenden en het opstellen van minimumnormen voor de onafhankelijkheid van de media in Europa. Daarbij wordt opgemerkt dat de EU actie moet ondernemen om een divers medialandschap niet alleen te promoten maar ook te beschermen.

Conference on the Future of Europe (CoFoE) – Citizens’ panel 2

Maar naast desinformatie, populisme, sociale zekerheid staat ook landbouwbeleid hoog op de agenda van het burgerpanel. Zo eist het burgerpanel meer gedetailleerde minimumcriteria voor de bescherming van dierenwelzijn in de landbouwsector. Een thema dat gelijktijdig, door een onderzoek van de enquêtecommissie dierentransport, in Straatsburg ter sprake is gekomen – en dat volgens PvdD-Europarlementslid Anja Hazekamp is afgewimpeld door het Europees Parlement. 

De notie van een Europese identiteit overstijgt de verschillende thema’s. Het is voor sommige deelnemers zelfs de reden om mee te doen aan de Conferentie over de Toekomst van Europa. Zo stelt Daniël uit Nederland: “Ik wil dat mensen gemeenschappelijke waarden delen en dat Europese burgers inzien dat we allemaal hetzelfde zijn. We hebben gezamenlijke doelen en uitdagingen en het is ontzettend belangrijk dat we samenkomen om daar werk van te maken”.

Wat willen de Nederlanders?

Minder Europa in de Sport- en cultuursector en meer inmenging van de EU op vlak van klimaatbeleid en digitale veiligheid. Althans, dat heeft een grote meerderheid aangegeven in ‘Kijk op Europa’, de nationale burgerdialoog die eind vorig jaar heeft plaatsgevonden in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Ruim 10.000 Nederlanders hebben toen via panelgesprekken, online vragenlijsten en stellingen aangegeven wat zijn verwachten van het Europa van de toekomst. Michiel Hoogeveen van JA21 betwijfelde eerder deze week de representatie van deze burgerpanels.

En dan?

Het doel van de Conferentie over de Toekomst van Europa is om Europa dichter bij de mensen te brengen. Door rekening te houden met de aanbevelingen van het burgerpanel, wil de Europese Unie vooral een luisterend oor bieden. Maar er moet ook iets met die aanbevelingen gebeuren, er moet een gevolg aan worden gegeven. 

Daarom zullen er bij de plenaire vergadering waar de aanbevelingen worden voorgedragen ook vertegenwoordigers aanwezig zijn van nationale parlementen en het maatschappelijk middenveld. De voorstellen worden opgenomen in een eindverslag waar de EU-instellingen gehoor aan zullen moeten geven. Dat gebeurt op 9 mei, de ‘Dag van Europa’

Corona hindert burgerparticipatie

De derde sessie van panels 1 en 4, die normaal in Dublin en Maastricht zouden plaatsvinden, moesten door de pandemie worden uitgesteld. Toch hebben de meeste vergaderingen, zoals die in december en januari, kunnen plaatsvinden. Ideeën delen kan overigens nog altijd via deze link.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie