Wat willen onze provincies van Brussel?

Omdat het de ‘Europese week van de regio’s en steden’ is, onderzocht Brusselse Nieuwe wat er in de provinciale bestuursakkoorden over de EU staat.

3 min. leestijd
Bron foto: iStock

Het bruist deze week van de gedeputeerden, Statenleden en wethouders in Brussel. In de ‘Europese week van de regio’s en steden‘ worden er immers heel wat evenementen georganiseerd. 

Stem in Brussel

Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris voor Klimaat Wopke Hoekstra, sprak de Nederlandse regionale bestuurders gisteren toe. Zijn boodschap voor de regionale bestuurders was glashelder: ze zullen de Europese Green Deal, de klimaatplannen die de EU in 2050 klimaatneutraal moeten maken, flink voelen.

Samsom roept hen dan ook op om hun stem in Brussel te laten horen. Want op dit moment is daar ruimte voor verbetering. Het Europees Comité van de Regio’s, de spreekbuis voor lokale en regionale overheden binnen de Europese Unie, is niet goed georganiseerd. En dus geeft de Europese Commissie niets om de mening van de regio’s, zegt Samsom.

Dan stelt zich natuurlijk de vraag: zijn onze regio’s hard met ‘Brussel’ bezig? Brusselse Nieuwe nam de proef op de som en las de provinciale bestuursakkoorden.

Aandacht voor EU

Wat meteen opvalt: de aandacht voor Europa verschilt sterk van provincie tot provincie. De provincie Gelderland heeft het bijvoorbeeld nauwelijks over de EU. Aan de andere kant zijn er dan weer provincies die erg veel werk maken van het Brusselse lobbywerk. Zo gaan Friese Gedeputeerde Staten een agenda opstellen om “de positie van Fryslân bij de EU te versterken.” 

Noord-Holland wil de reeds bestaande inzet richting Brussel versterken. De provincie wil “niet alleen de politieke processen beïnvloeden, maar ook bestuurlijke en financiële kansen benutten.” Ook Zeeland wil inzetten op de versterking van “profilering naar Brussel”. Nog actiever dan de afgelopen jaren. 

Verder zijn er heel wat bestuursakkoorden die het belang van de EU wel vermelden, maar niet concreet maken wat de provincie dan wil doen. Zo valt vaak te lezen dat een provincie op zoek wil naar financiële middelen in Brussel zonder dat daarbij gedefinieerd wordt over welke potjes en projecten het precies gaat. 

Landbouw

Het beleidsdomein bij uitstek, waar heel wat provincies iets te zoeken hebben in Brussel, is duidelijk landbouw. Zo streeft Utrecht naar een toekomstbestendige landbouwsector waarbij “ook gekeken wordt naar Europese wetgeving en beleid op het gebied van landbouw en voedsel.”

Friesland onderstreept voor het visserijbeleid dan weer de Europese dimensie. Het benadrukt dat de sector onder druk staat, onder meer door Europese ontwikkelingen. Daarom wil het samenwerken met de EU om de sector te steunen. 

Boeren en water

Provincie Limburg richt de komende vier jaar een provinciaal ‘Blijversfonds’ op. Dat moet innovaties en verduurzaming stimuleren. Zo wil de provincie vermijden dat boeren met een te hoge stikstofuitstoot moeten vertrekken. De provincie wil Europa om een bijdrage voor dit fonds vragen.

Iets anders waar Limburg zich hard voor wil maken is het gevaar voor overstromingen. “In de zomer van 2021 kreeg Limburg sinds jaren weer te maken met watersnood. Grote delen van de regio stroomden onder water, met veel materiële, maar vooral ook emotionele schade voor Limburgers tot gevolg.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie