Transport dieren moet humaner

3 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Er moeten strengere regels komen voor het transport van dieren. Dat is de conclusie van een speciale enquêtecommissie van het Europees Parlement die het afgelopen jaar misstanden bij het transport van dieren heeft onderzocht. De resolutie die vandaag is aangenomen, met de conclusie, roept de Europese Commissie op om zo snel mogelijk met wetgeving te komen.

De speciale commissie is er destijds gekomen op verzoek van Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. Hazekamp was, net als Mohammed Chahim van de PvdA, vicevoorzitter van de commissie. Ze spraken afgelopen jaar met tal van deskundigen en brachten werkbezoeken aan onder meer Bulgarije, Denemarken en Schiphol.

Een van de aanbevelingen is dat kalveren voortaan niet meer dan vijftig kilometer mogen worden vervoerd. En de maximale reistijd voor dieren die naar de slacht gaan, wordt acht uur. Een voorstel om een maximale reistijd voor het vervoer over zee in te stellen, haalde het niet. De speciale commissie wilde dat dieren maximaal 24 uur op zee mochten vertoeven, maar dat voorstel werd door een meerderheid vandaag in Straatsburg verworpen.
Wel komen er camera’s die alles bij het laden en lossen in de gaten houden. De temperatuur in de vrachtwagens mag niet tot boven de 30 graden oplopen, maar ook niet onder de vijf graden zakken. Bovendien moet er voldoende water voor de dieren aanwezig zijn tijdens het transport.

Scherper

“Het had misschien nog scherper gekund”, zegt Chahim na afloop van de stemming, “maar dit is al een hele verbetering voor het dierenwelzijn.” De aanleiding om de speciale commissie in het leven te roepen was de ronddobberende boot op de Middellandse Zee met honderden koeien aan boord die blauwtong hadden en nergens aan land konden. In Turkije werden ze geweigerd en uiteindelijk zijn ze in Spanje geslacht.

Bert-Jan Ruissen van de SGP, lid van de landbouwcommissie, heeft zich van stemming onthouden. Hij vindt het rapport teveel een slag in de lucht. “In veel EU-landen gelden al strenge eisen. Ik ben er voor om eerst maar eens die regels te handhaven.” Ruissen miste ook de wetenschappelijke onderbouwing.

Daar is Chahim het niet mee eens. Hij vindt dat de politiek juist de wetenschap ruim baan geeft. “De uitwerking van reistijden per diersoort is aan de wetenschap, daar moeten wij ons als politiek niet mee willen bemoeien.”

Sperma

Chahim had met name voor het transport over zee graag nog scherpere regels gezien. “We hebben nu een voorkeur uitgesproken om geen dieren te exporteren, maar sperma. En we zouden dieren gewoon dicht bij huis moeten slachten, dus liever karkassen op transport dan levende dieren.” Bovendien had hij wat willen doen aan de vaak gammele schepen. “Het zijn geen schepen die zijn gebouwd zijn om dieren te transporteren, maar omgebouwde schepen die aan een tweede leven beginnen, maar eigenlijk totaal ongeschikt zijn voor dieren.”

CDA-landbouwwoordvoerder Annie Schreijer-Pierik is tevreden over de uitkomsten.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie