Speelschema: Vispopulaties, glyfosaat, de Green Deal en kunstenaars

Wat speelt vandaag in Europa en Den Haag? Wat doen de hoofdrolspelers? Je leest het elke ochtend in ons Speelschema.

3 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

De week in Straatsburg is weer voorbij. Dat betekent dat Europarlementariërs weer in Brussel zijn en ook daar gaat het werk onverminderd door. In het Europees Parlement gaan ze het hebben over palingen, windmolens op zee, het beruchte gewasbeschermingsmiddel glyfosaat en de Green Deal. Ook de rol van kunstenaars in Europa staat op het programma.

Palingen en windmolens

Zo komen Europarlementariërs die zich bezighouden met visserij bij elkaar. Op de agenda staat het herstel van de palingstand, en de betekenis van windmolens op zee voor vispopulatie en vissers.

Europarlementariërs stemmen vandaag over een rapport van Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP). Hij wil meer visvriendelijke waterpompen en visladders. Dat zou palingen moeten helpen zich door Nederlandse wateren te bewegen. Stuwen en dijken zijn soms grote hindernissen voor de vissen. Als ze zich makkelijker kunnen bewegen, kunnen ze zich beter voortplanten en kan de palingstand zich sneller herstellen.

En dan de windmolens op zee. Het kabinet zet groot in op de windmolens. Op zee is namelijk veel ruimte en er zijn geen mensen in de buurt die zouden kunnen klagen over geluidsoverlast. Maar die molens hebben wel gevolgen voor de vissers, zegt Ruissen. Ze hebben een negatieve invloed op vispopulaties en dat zorgt voor problemen bij de visserij. Ruissen wil een verbod op windmolens op zee in visrijke gebieden.

Glyfosaat

Ook het beruchte gewasbeschermingsmiddel glyfosaat blijft op de agenda staan. EU-ministers lukte het niet om overeenstemming te bereiken. Binnenkort zitten ze opnieuw rond de tafel. Toch wil het Europees Parlement alvast actie. De milieucommissie in het Europees Parlement stemt vandaag over een bezwaar tegen de verlenging van het toelaten van glyfosaat. Mohammed Chahim (PvdA) heeft dat bezwaar ook ondertekend.

“Steeds meer studies wijzen op het verband tussen neurologische aandoeningen zoals Parkinson en het gebruik van pesticiden en insecticiden. Mensen die met deze stof werken, zijn onvoldoende beschermd tegen deze risico’s. Voor mij is het duidelijk: ik verwacht dat Europa het voorzorgsprincipe hanteert”, aldus Chahim.

Green Deal

Ook op de agenda bij de milieucommissie de laatste grote onderdelen van de Green Deal, het klimaatpakket dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet maken. GroenLinks hoopt deze onderdelen met een nipte meerderheid van progressieve partijen door het Europees Parlement te loodsen.

Een kleine greep. Er wordt gestemd over de CO₂-uitstoot van vrachtwagens en bussen, die uitstoot moet in 2030 met 90 procent verminderd zijn. Ook stemmen Europarlementariërs over een voorstel dat F-gassen terug moet dringen. Dat zijn zeer schadelijke gassen (in airco’s bijvoorbeeld), die soms duizendmaal zo veel invloed hebben op de klimaatopwarming dan CO₂.

De creatieve sector

En vandaag neemt Toine Manders (CDA) het op voor mensen in de culturele en creatieve sector. Er ligt een voorstel om professionals in de creatieve sector beter te beschermen. Europarlementariërs vinden de creatieve sector een belangrijke speler in de eenheid van de EU. Kunst gaat immers de grens over en verbindt, is de conclusie.

Manders wil vooral dat de definitie van kunstenaars duidelijker wordt opgeschreven zodat alle kunstenaars in alle EU-lidstaten de juiste behandeling krijgen. Zo moeten kunstenaars de mogelijkheid hebben om opleidingen te volgen, maar ook sociale zekerheid krijgen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie