Raad van Europa bekritiseert Nederlands asielbeleid

De Raad van Europa is hard voor het Nederlands asielbeleid en de situatie in Ter Apel.

2 min. leestijd

In een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft de Raad van Europa de manier waarop Nederland met asielzoekers omgaat stevig bekritiseerd. De mensenrechtenorganisatie – die uit 46 landen bestaat en geen onderdeel is van de Europese Unie – laat weten dat Nederland zich niet aan de “minimumstandaarden uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens houdt.” Reden daarvoor is de grote groep asielzoekers die buiten de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel moet slapen.

De brief is ondertekend door Commissaris voor de Rechten van de Mens Dunja Mijatovic. Zij schrijft aan Van der Burg dat er zo snel mogelijk actie moet worden ondernomen om de situatie ter plekke te verbeteren. Daarmee doelt ze op passende verblijfplaatsen, voedsel, schoon drinkwater en goed sanitair. Mijatovic schrijft ook dat asielzoekers in Nederland vaak te lang op locaties voor noodopvang verblijven: “Ik ben in bijzonder bang dat dit soort locaties worden gebruikt voor de meest kwetsbaren.”

Ook maakt de Raad van Europa zich zorgen over het Nederlandse plan om gezinshereniging af te remmen. Mijatovic benadrukt in de brief dat verdere stappen van Nederland in lijn moeten zijn met internationale vluchtelingen- en mensenrechten.

Oekraïne

Dat Nederland vluchtelingen uit Oekraïne wel snel kan helpen, baart de Raad van Europa eveneens zorgen. Mijatovic roept dan ook op om “discriminerende behandelingen te voorkomen.” Ofwel: Oekraïense vluchtelingen en vluchtelingen uit andere landen op eenzelfde manier te behandelen.

Volgens de Raad van Europa komt de huidige crisissituatie niet door de plotselinge toename in de stroom vluchtelingen, maar door tekortkomingen in de Nederlandse asielopvang. Daar moet wat aan veranderen zodat het Nederlandse opvangsysteem in de toekomst berekend is op schommelingen in het aantal asielzoekers dat zich aanmeldt. Dat dat nu niet het geval is, noemt Mijatovic een tekortkoming.

Als laatste bekritiseert Mijatovic de Nederlandse communicatiestrategie. Nederland zet volgens haar vooral in op het verminderen van asielzoekers, en dat is ook de boodschap die de overheid uitdraagt. Volgens de Raad van Europa dient Nederland de focus te leggen op de verantwoordelijkheid die het heeft om asielzoekers op te vangen, ook naar buiten toe. Want door de communicatiestrategie ontbreekt het draagvlak om asielzoekers op te vangen, en daardoor is het lastiger crises als deze te voorkomen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie