Nederlanders springen in de bres voor Europese paling

Hoe staat het ervoor met de Europese paling? Vijftien jaar geleden werden regels opgesteld om de dieren te beschermen, nu maken verschillende Nederlandse Europarlementariërs de balans op: we zijn goed op weg!

2 min. leestijd

Wie kent het niet: de gerookte paling. Een lekkernij in Nederland, maar het dier werd lange tijd ook bedreigd door illegale visserij en industrie zoals waterkrachtturbines. In 2007 werd daarom al een palingverordening aangenomen om het dier te beschermen. Nu, exact vijftien jaar later, wordt op initiatief van Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) de balans opgemaakt. Kortom: hoe kan Brussel zich in de toekomst inzetten voor deze, in de woorden van Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP), ‘lekkere vis’?

Conferentie

Samen met de Sustainable Eel Group, een Europese vereniging die zich inzet voor het behoud en de bescherming van de palingpopulatie, blikt Schreijer-Pierik vooruit. “We hebben de toekomst van de Europese paling besproken met experts van de Europese Commissie, het Europees Parlement, Europol, maar ook met wetenschappers en het maatschappelijk middenveld”, stelt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Tijdens dit evenement wil Schreijer-Pierik van gedachten wisselen over de beschermende maatregelen en de meest efficiënte toepassing ervan. Ook wil ze op een rij zetten welke bedreigingen er bestaan voor die palingpopulatie, zoals de illegale handel.

Het gaat namelijk niet zo goed met de palingpopulatie, merkt Ruissen op. Sinds 1970 is de hoeveelheid paling met 90% afgenomen. Toch lijkt het tij te keren: “Mede dankzij het kweken van palingen en projecten van Nederlandse vissers”.

Zo wordt er in Nederland paling uitgezet om de populatie te vergroten op plekken waar de natuurlijke aanwezigheid anders erg laag zou zijn. Via het fonds van DUPAN (de Duurzame Palingsector Nederland) wordt zelfs geld uit de palingsector verkregen om projecten op te starten. Zo worden ieder jaar in de Nederlandse binnenwateren jonkies uitgezet om zo de palingpopulatie op te krikken.

Sustainable Eel Group doet iets vergelijkbaars. Franse leden van deze vereniging, vissers, vissen ’s nachts op zee (rekening houdend met een quotum, een wettelijk toegestane hoeveelheid). Bij terugkomst wordt een deel van hun vangst uitgezet in de binnenwateren, rivieren en kanalen, met hetzelfde doel als hun Nederlandse collega’s.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie