Nederland mag volgend jaar zes maanden lang geen paling vangen

Om de paling als vissoort te beschermen, hebben de EU-ministers van Landbouw en Visserij besloten volgend jaar zes maanden lang geen palingvisserij toe te staan.

3 min. leestijd
European eel in a river Anguilla anguilla

De EU-ministers hebben de jaarlijkse traditie weer afgerond. Ieder jaar in december bepalen ze samen waar en hoeveel er mag worden gevist, zowel binnen de EU als daarbuiten. Ieder jaar verdelen ze net voor kerst de visserijrechten. 

“We hebben hard moeten onderhandelen voor dit resultaat. Het is goed dat we vissers in deze moeilijke tijd duidelijkheid kunnen bieden over wat ze volgend jaar kunnen vissen”, zie Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema. Tegelijkertijd is hij teleurgesteld over het slechte nieuws voor de Nederlandse palingvisser, want die moet de deuren drie maanden langer sluiten. 

Teleurstelling aan het thuisfront

Om de biodiversiteit in het water te beschermen, moeten de vissers sommige vissoorten wel eens wat langer met rust laten. Dat is dit jaar het geval voor de paling, die in Europa in kritieke toestand verkeert. Als vissers ongeremd hun netten kunnen blijven uitgooien naar de paling, kan het voortbestaan van de vissoort in gevaar komen. En dus spraken de EU-ministers af om volgend jaar niet drie maanden, maar zelfs zes maanden niet op paling te vissen, zodat de vissoort zich kan herstellen. 

“De uitkomst is voor de palingvisserij helaas een domper. De lange gesloten visperiode raakt vissersgezinnen”, liet Adema weten na afloop van de vergadering. Dat vissers dubbel zo lang als normaal geen paling mogen vangen, valt voor de Nederlandse visserijsector behoorlijk tegen. Die lopen door de lagere vangst waarschijnlijk veel inkomsten mis. 

In voorgaande jaren moest de palingvisserij enkel tussen september en november sluiten. Nu komen daar drie maanden bij, al mag Nederland wel zelf bepalen welke drie maanden dat zijn. “Ik ga met de sector in overleg om te kijken hoe we op een zorgvuldige manier invulling kunnen geven aan de voorgeschreven maatregelen.”

Gesprekken met de Britten gaan door

Behalve hoeveel paling bespraken de EU-ministers ook hoeveel andere vissoorten gevangen mogen worden. Zo spraken zij af dat er in de wateren tussen Denemarken, Zweden en Noorwegen minder tong mag worden gevist. Aan de kust van Frankrijk en Spanje mag juist weer meer schol worden binnengehaald. En dat zijn slechts twee voorbeelden van de enorme hoeveelheden vissoorten die in de Europese en internationale wateren te vinden zijn. 

Bij het maken van de afspraken, doen ook onze overburen uit het Verenigd Koninkrijk mee. Meer dan honderd van de visbestanden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee worden samen met het Verenigd Koninkrijk beheerd. Die onderhandelingen zijn nog niet rond, en daarom zijn er net als vorig jaar tijdelijke afspraken gemaakt voor het eerste kwartaal van 2023. Op basis hiervan kan de visserijsector vanaf 1 januari vissen. De EU en de Britten moeten in de loop van dat kwartaal de afspraken voor de rest van het jaar afronden.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie