Nederland en Duitsland hebben een gasplan

De twee landen stellen onder meer voor om met alle EU-lidstaten gezamenlijk gas in te kopen en een prijsplafond op Russisch gas toe te staan.

2 min. leestijd

De Nederlands-Duitse visie voor de aanpak lees je in een stuk dat geen officieel standpunt is, maar de discussie onder de andere EU-lidstaten probeert te beïnvloeden. Nederland en Duitsland liggen beide onder vuur. Duitsland omdat het een enorm bedrag heeft uitgetrokken om de burgers tegen de hoge energieprijzen te beschermen. En Nederland omdat op de Nederlandse gasbeurs de hoge prijzen worden vastgesteld, waarbij forse winsten worden gemaakt.

Wat willen Nederland en Duitsland?

Nederland en Duitsland willen dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas gaan inkopen. Het bundelen van de gasinkopen zou ervoor moeten zorgen dat lidstaten niet tegen elkaar opbieden. Als dat wel gebeurt, wordt het gevaarlijk en weten we niet of er genoeg gas zal zijn, zeggen de twee landen.

Nederland en Duitsland benadrukken dat grote energiebedrijven en grootverbruikers het voortouw zouden moeten nemen bij de gasinkoop. Dat heeft te maken met hun verantwoordelijkheden voor het vullen van de gasopslagplaatsen. Zij moeten namelijk ervoor zorgen dat er voldoende gas wordt ingekocht om te voorkomen dat die opslagen leeg raken. Nederland en Duitsland willen dat het gezamenlijk inkopen van gas via een soort EU-platform gaat.

Het duo stelt ook een prijsplafond op Russisch gas voor. Maar dat is niet de echte oplossing, wordt erbij gezegd. Een prijsplafond kan werken bij landen die door de huidige hoge gasprijzen in de problemen komen, maar heeft een groot gevaar; leveranciers kunnen een lange neus trekken naar Europa en het alsnog aan de hoogste bieder verkopen. Dan kan er een tekort aan gas ontstaan en moet gas misschien wel op rantsoen.

Afstemming gasopslag kan beter

Nederland en Duitsland vinden verder dat de gasopslagen in Europa te snel gevuld zijn het afgelopen jaar. Snel vullen zorgt voor overbelaste pijpleidingen met kans op verstoppingen. Bovendien zijn, volgens de notitie, de wetten van de markt onverbiddelijk: de gasprijs stijgt bij veel vraag. En dat gebeurde deze zomer toen alle EU-landen hun gasvoorraden in augustus aanvulden.

Dus moet de aankoop gespreid worden, zodat de vraag door het hele jaar heen ongeveer gelijk blijft en er geen pieken in de gasprijs ontstaan. Als gelijktijdig de opslagcapaciteit in heel Europa wordt vergroot en de infrastructuur (de pijpleidingen) wordt vernieuwd is dat volgens Nederland en Duitsland goed nieuws voor de gasprijs.

Lees meer over het Nederlands-Duitse initiatief met plannen voor een nieuwe opzet van de gasmarkt in onze wekelijkse nieuwsbrief over klimaat en energie.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie