Milieuraad tussen zure bodem en batterij

2 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

De klimaatplannen van Frans Timmermans, afgedankte batterijen en een strategie voor het bodembehoud. Dat zijn de hoofdpunten van de Milieuraad in Brussel vandaag, net voor het kerstreces. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Dilan Yeşilgöz-Zegerius kijkt met haar Europese collega’s vooral naar de rapporten die de voortgang rond deze thema’s in kaart brengen. Zijn we goed op weg en wat wordt de groene nieuwjaarsresolutie?

Nederlandse inzet

De Milieuraad kwam eerder deze maand aan bod tijdens een debat in de Tweede Kamer. Kamerlid Kiki Hagen (D66) benadrukte dat het belangrijk is dat Nederland niet aan de zijlijn blijft staan.

“Het gaat mij er met name om dat wij als Nederland gewoon een positie innemen in de discussie, bijvoorbeeld met betrekking tot ontbossing. Het maakt me niet uit of het nou de minister van LNV is die daar plaatsneemt of een staatssecretaris, maar het gaat me er wel om dat dat belang goed overgedragen wordt.”

Volgens Hagen is de Europese samenwerking noodzakelijk om de klimaatverandering een halt toe te roepen en de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. “Want wat over de grenzen gebeurt, raakt Nederland evengoed. Het is daarom belangrijk dat we dat gesprek voeren in dit milieudebat voor de Milieuraad van 20 december.”

Op de agenda

Het eerste voortgangsverslag gaat over het Fit for 55 pakket, een reeks wetsvoorstellen die de uitstoot van broeikasgassen in Europa moet verlagen. De Raad van Milieu zal vooral kijken naar de handel in broeikasgasemissierechten, de regels rond CO2-normen voor nieuwe personenauto’s en busjes en tot slot de oprichting van een sociaal klimaat-fonds. 

Daarnaast zullen de ministers kijken naar de wetgeving rond (afgedankte) batterijen. De aanschaf van grondstoffen, productie, gebruik en vernietiging van daarvan heeft een grote ecologische impact. De correcte verwerking van batterijen vormt volgens de Raad dan ook een belangrijk onderdeel van de transitie naar schone energie.

Tot slot werpen zullen de ministers zich buigen over de EU-bodemstrategie voor 2030. Dit is een kader met daarin concrete maatregelen die de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van de bodem moeten bestendigen. 

De persconferentie is hier live te volgen om 18:30.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie