Luchtvaart gaat betalen voor CO2-uitstoot

De tijd van gratis CO2-rechten is binnenkort voorbij. Vanaf 2026 gaat de luchtvaartsector betalen voor alle CO2-uitstoot, zo kwamen de lidstaten en onderhandelaars van het Europees parlement gisternacht overeen.

2 min. leestijd
Photo picture Silhouette airplane flying on the sky

Onder het mom van “de vervuiler betaalt” is in 2005 het emissiehandelssysteem (ETS) opgetuigd. Sindsdien moeten bedrijven betalen om CO2 uit te stoten. De luchtvaart valt hier sinds 2012 ook onder. Maar daadwerkelijk betalen? Dat hoefde nog niet. Dat zou namelijk voordelig zijn voor de niet-Europese concurrentie.  

Daar komt nu, na aandringen van het Europees parlement, toch verandering in. Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs niet te laten vervliegen, moet Europa zo snel mogelijk de CO2-uitstoot omlaag brengen, en daarbij kan de luchtvaart niet buiten beeld blijven. Gisteren kwamen het Europees Parlement en de lidstaten overeen dat de luchtvaart vanaf 2026 zal moeten gaan betalen voor al hun zogenoemde ‘emissierechten’. Ook voor de concurrenten van buiten Europa komen strengere regels. Is dit genoeg?

Mitsen en maren

Het meeste gedoe bestond er over de niet-Europese vluchten. Voor intercontinentale vluchten hoeven de rechten voorlopig nog niet afgekocht te worden, maar er wordt wel aangedrongen op deelname aan een internationaal programma voor CO2-compensatie, zoals het planten van bomen.

Maar aangezien deelname vrijwillig is, is het is niet duidelijk of er voldoende animo zal zijn. Ook hangt er een zweem van greenwashing (het duurzaam voordoen van een bedrijf of project, terwijl dit niet bewezen is) rond het project, aangezien de compensatieregelingen niet bewezen effectief zijn. In 2026 zal een herbeoordeling plaatsvinden om te kijken of niet-Europese vluchten toch ook onder de nieuwe regels moeten vallen.

Een andere in het oog springende uitzondering behelst de zogenoemde ‘duurzame brandstoffen’, zoals biokerosine of zelfs waterstof, waarvoor de komende jaren nog gratis rechten beschikbaar blijven. Het idee is om zo de overstap naar groenere, maar ook duurdere, brandstofvormen te stimuleren. Een mooi plan, op voorwaarde dat er voldoende productiemogelijkheden zijn. En dat is voor zowel biokerosine als waterstof nog niet het geval, aldus luchtvaartorganisatie IATA .

Het akkoord, dat formeel nog moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-lidstaten, is een vlucht voorwaarts. De vraag is of het mooi weer blijft.


Meer weten? In de nieuwsbrief Klimaat & Energie van deze week zochten we dit en andere zaken voor je uit. Abonneren kan in één muisklik.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie