Jetten kan en moet van de Kamer aan de slag met de klimaatwet

Nederland moet in 2050 klimaatneutraal zijn en in 2030 moet de CO2-uitstoot met 55 procent verminderd zijn. Deze doelen staan in de aangescherpte klimaatwet die voldoende steun krijgt in de Tweede Kamer.

2 min. leestijd
(Bron foto: Consilium.eu)

De klimaatwet is daarmee precies in overeenstemming met het Europese klimaatbeleid, waar Nederland zich aan moet houden. De doelen lagen eerst op een CO2-vermindering van 49 procent in 2030 en 95 procent in 2050, maar zijn nu verhoogd.

In de Tweede Kamer was er wel kritiek op de aanscherpingen, zowel van links als rechts. De PVV stelt dat het oude doel van 49 procent al niet eens werd gehaald en er geen duidelijk plan is hoe het nieuwe doel voor 2030 gehaald moet worden.

De PVDA en GroenLinks vinden de doelen juist weer te laag en pleiten voor een CO2-vermindering van 65 procent in 2030. Daarnaast vinden de partijen dat de afspraken te vrijblijvend zijn. De linkse oppositie steunt de klimaatwet wel, omdat de doelen wel hoger zijn dan dat ze waren.

Uitvoering

De coalitiepartijen hamerden in het debat vooral op het uitvoeren van de klimaatwet. Henri Bontenbal (CDA) herhaalde de woorden van zijn zoontje van tien die vond dat “we niet moesten zeuren, maar het gewoon uit moesten voeren.” Hij voegde daaraan toe “dat we het klimaatprobleem niet aanpakken omdat het in een wet staat, maar omdat we dat zelf willen.”

Joris Thijssen (PVDA) hechtte ook bij de uitvoering van de wet aan ‘het sociale aspect’. “Klimaatbeleid is sociaal beleid”, stelde de sociaaldemocraat. Hij wil dat er aandacht komt voor energiearmoede en dat er concrete plannen komen om “iedereen mee te nemen in de klimaatopgave.”

Minister Jetten stelde de woorden van het zoontje van Bontenbal op prijs. “We moeten inderdaad aan de slag en ik hoop dat ik daar een bijdrage aan kan leveren.” Hij ziet de aangescherpte klimaatwet als een eerste stap in het verduurzamingsproces. De volgende stap is de uitvoering.  Hij komt binnenkort met meer en concrete klimaatplannen naar de Kamer. Ook komt hij met een brief over energiediplomatie en de importstrategie dit voorjaar.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie